Met groot respect en diepe dankbaarheid houden we de herinnering levend aan ons dierbaar familielid en medebroeder

Broeder Resignatus Geertjens FIC

Henricus Gerardus Maria

Hij is geboren op 6 juli 1926 in Maastricht. Op 15 augustus 1946 verbond hij zich door het afleggen van zijn Geloften aan de Congregatie van de Broeders FIC. Hij overleed op dinsdag 30 augustus 2016 in Woonzorgcentrum De Beyart te Maastricht.

Broeder Resignatus was een vastberaden man. Krachtens zijn geloof en het gedachtengoed van de stichters van de Congregatie had hij een voorkeur voor de minst bedeelden. Hij was een kundig onderwijzer en ging na 38 jaar werkzaam leven met pensioen. Het was geen man om op zijn lauweren te rusten. Jarenlang was hij een vaste kracht in de afwaskeuken van De Beyart en woonde hij in het poorthuis om de kloosterpoort 's nachts te bewaken.

Later in Helmond en Rotterdam ging hij onvermoeibaar door met huishoudelijke werkzaamheden.Was de medewerkster van de linnenkamer ziek of met vakantie dan stond Resignatus meteen klaar om de was over te nemen. Na de sluiting van het Rotterdamse huis keerde hij terug naar Maastricht.

Hij had een brede belangstelling en hield de ontwikkelingen in de stad goed bij. Als hij van een stadswandeling terug kwam, sprak hij tijdens de koffie voluit en boeiend over datgene wat hij aan de weet was gekomen of gezien had. Boeken verslond hij. Toen hij nog goed ter been was, liep hij wekelijks naar de bibliotheek met zijn schooltas om een nieuwe voorraad te halen. Gaandeweg namen zijn krachten af en was hij aangewezen op de hulp van de eerzorgenden van De Beyart.
Tegelijkertijd werd hij opener en vond hij het fijn om bezoek op zijn kamer te krijgen. Ook de contacten met zijn familie en met name de bezoekjes van zijn neef Marc stelde hij zeer op prijs. Niet in de laatste plaats omdat hij de voorraad sigaren steeds aanvulde.

Broeder Resignatus heeft bij de poort van de hemel aangeklopt en de Heer heeft hem gezien en onverwacht is hij opnieuw geboren en getogen.