terug

In groot respect en met dank dragen we in herinnering met ons mee

Broeder Ribrecht Oostrum FIC

Johannes Martinus Jozef

Hij is geboren op 7 maart 1926 in Schiedam. Op 15 augustus 1946 legde hij in Maastricht zijn geloften af en hij overleed op 23 augustus 2013 in De Beyart te Maastricht, voorzien van de Ziekenzalving.

"Eenvoud is het kenmerk van het ware." Deze karakteristiek is in hoge mate van toepassing op het leven en werken van broeder Ribrecht. Hij droeg, na een periode van vijftien jaar docentschap, bijna dertig jaar lang de verantwoordelijkheid als econoom in onze Nederlandse Provincie FIC. Dat deed hij zeer deskundig en plichtsgetrouw, zonder veel ophef.

In geld en in de materie zag hij steeds weer mogelijkheden om anderen van dienst te zijn. Hij stelde zijn talenten beschikbaar aan medebroeders en andere religieuzen die op zijn financieel vakman-schap een beroep deden. Broeder Ribrecht was onder meer lid van werkgroepen op financieel gebied van de Konferentie Nederlandse Religieuzen. Bij zijn zilveren ambtsjubileum werd hij door de drie provinciale oversten waaronder hij diende, terecht hoog geprezen voor zijn trouwe inzet.

Ribrecht was een man die ook niet te koop liep met zijn kwaliteiten op het gebied van koken en in het vervaardigen van zeer geslaagde schilderijen: landschappen en stadsgezichten. In alle stilte was hij jarenlang pastoraal werkzaam in het Schieland Ziekenhuis in Schiedam. In zijn contacten met anderen was hij uiterst correct en maakte hij een innemende indruk. Hij was geen uitbundig extravert persoon, maar was vaak ont-wapenend in de omgang. Voor geboden hulp en ondersteuning uitte hij steeds zijn dank. Dat gold met name voor de belangstel¬ling die hij tijdens zijn ziekbed mocht ondervinden. Op een geheel eigen wijze was Ribrecht een broeder van mensen.

God zal het hem lonen in Zijn hemelse rust en vrede. Daar geloven we - in dankbaarheid ten opzichte van deze edele mens - heilig in.