In respect en met dankbaarheid dragen we de gedachtenis met ons mee aan

Broeder ROELOF VAN GRINSVEN FIC

Pieter Theodorus Antonius Cornelius

Hij is geboren op 14 mei 1920 in Aalst (NB). In 1939 deed hij zijn professie in de Congregatie van de Broeders FIC. Op 21 april 2015 overleed hij in De Beyart in Maastricht, gesterkt door de Ziekenzalving.

Broeder Roelof was een edel mens. Als we gelovig aannemen dat elk schepsel een kleine afstraling is van de goedheid van God, dan maakte hij dat in zijn lange leven meer dan waar. “Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God”, zingen we met Kerstmis. Als we afscheid nemen van Roelof, dan gelden die woorden ook zeer nadrukkelijk voor hém.

Hij werd op een zeer degelijk katholieke wijze opgevoed. Zes jongens uit het gezin Van Grinsven sloten zich bij onze congregatie aan. Roelof was de vijfde in de rij. Het waren allen kostbare mannen voor onze gemeenschap: degelijk, vakbekwaam, scherp van geest, geestig, trouw en dienstbaar. Hij maakte deze kwaliteiten waar door met volle inzet te studeren. Op zijn status staat een lange rij diploma’s van handelskennis tot en met scheikunde. Maar voor zijn beste kwaliteiten zijn geen diploma’s beschikbaar: zijn trouwe manier van werken én zijn mateloos vertrouwen in de Heer.

Deze inzet toonde hij o.a. in zijn werk van ruim tien jaar aan de Servatius BLO in Maastricht. Daarna was hij bijna vijfentwintig jaar een toegewijd docent aan het Instituut voor Doven in Sint Michielsgestel. Na zijn pensionering in 1985 vestigde hij zich met een groepje medebroeders in Vlijmen, waar dezen vanuit de pastorie in de Nassaulaan een stimulerende factor waren voor de parochie van de Goddelijke Voorzienigheid.

Vanaf 2002 was Roelof lid van de Lidwinacommuniteit, later van de Overkant, beide gevestigd in De Beyart. Door zijn droge opmerkingen en zijn levenswijsheid was hij een kostbare medebroeder.

Roelof was in zijn gelovige denken vrij behoudend. Hij straalde een authentieke geloofsbeleving uit, waarbij hij zich nooit afzette tegen anderen. Mildheid en grote trouw tegenover zijn hemelse Vader waren steeds zijn sterke kanten. Dat hij het eeuwige geluk mag ervaren bij Degene die hij tijdens zijn lange leven zo nabij wilde zijn.