Met groot respect en diepe dankbaarheid houden we de herinnering levend aan ons dierbaar familielid en medebroeder

Broeder Rogier Smolders FIC

Waltherus Franciscus Hij zag het levenslicht op 26 oktober 1921 in Waalwijk. Op 15 augustus 1942 verbond hij zich door het afleggen van zijn Geloften aan de Congregatie van de Broeders FIC. Na de ziekenzalving te hebben ontvangen overleed hij op 1 augustus 2016 in het woonzorgcentrum De Beyart te Maastricht.

Rogier was een man die wars was van regels en conventies. Dit was vooral voor zijn oversten weleens een lastige opgave. Het leverde hem vele bijnamen op zoals de Nozem. Door zijn bevochten vrijheid kon hij zijn creativiteit optimaal ontwikkelen. Hij kon enthousiast vertellen over zijn grote passie, de sterrenkunde en maakte de mooiste versieringen voor feestelijke bijeenkomsten. Feesten waar hij zelf ook met volle teugen van kon genieten.

In zijn apostolaat als onderwijzer wist hij veel jongeren te boeien en ook te verrassen met bijzondere activiteiten. Dat gold ook voor de diavoorstellingen, die hij o.a. maakte voor katecheseprojekten.

Neven en nichten hebben leuke herinneringen aan de dagen dat oom Walter bij hen op bezoek was. Walter was gehecht aan zijn familie. Zijn zus Ine, de enige nog levende uit het gezin Smolders, heeft hem op De Beyart regelmatig bezocht. Dat waren hartverwarmende ontmoetingen, waarbij de ogen van Rogier schitterden.

Als broeder van mensen was hij bij velen geliefd. In zijn actieve leven is hij anderen behulpzaam geweest. Toen zijn krachten afnamen, werden de rollen omgekeerd. Tot het laatst toe werd hij omringd door mensen die hem teder en hartverwarmend verzorgden.

Een markante broeder is van ons heengegaan. Rogier maakt nu zijn laatste ontdekkingstocht door het heelal, in de vaste overtuiging dat achter zoiets moois en overweldigends een Leidende Hand, zijn God aanwezig is.