terug

In dankbare herinnering aan

Broeder Sibrand Wolkers FIC

Franciscus Alphonsus Maria

Hij is geboren op 17 april 1923 te Amsterdam,
Door het afleggen van zijn geloften verbond hij zich als broeder Sibrand aan de Congregatie van de broeders FIC op 15 augustus 1942.
In het voorjaar van 2011 ontving hij het Sacrament der Zieken. Hij overleed op 5 november 2011 in Woonzorgcentrum De Beyart te Maastricht.

In de zesde klas van de lagere school vertrouwde hij broeder Regis toe, dat hij graag broeder wilde worden, Zijn ouders gaven hem toestemming om in 1935 naar het juvenaat in Zevenaar te gaan. Zijn vader, die warmoezenier was en een tuindersbedrijf had in Amsterdam West, verdronk in 1936 op jonge leeftijd. Zijn moeder stond voor de zware taak om te zorgen voor een gezin van 11 kinderen. Doordat zijn broers het bedrijf voortzetten, kwam de roeping van broeder Sibrand niet in gedrang.
Van zijn moeder heeft hij indertijd een prachtige kerststal gekregen, die hij vol trots toonde als je bij hem op bezoek kwam.

Na het behalen van de onderwijzersakte, in het oorlogsjaar 1943, heeft hij op verschillende plaatsen in Nederland voor de klas gestaan. Het onderwijzersschap was voor broeder Sibrand geen gemakkelijlce opgave. Vanaf 1971 kon hij het rustiger aan gaan doen en verhuisde hij naar het moederhuis van de broeders. Broeder Sibrand was geen gemeenschapsmens en trok zich vaak terug op zijn kamer. De laatste jaren in toenemende mate. Naar vermogen heeft hij zich altijd ingezet voor de Congregatie. Zo zorgde hij vele jaren voor de financiŽn van de Schark, het buitengoed van de broeders.

Vanwege zijn slechter wordende gezondheid moest hij in 2010 worden opgenomen op de verpleegafdeling, waar hij het laatste jaar van zijn leven liefdevol werd verpleegd.

Broeder Sibrand was een vroom man, die 69 jaar lang zijn leven aan God heeft gewijd. Zijn brevier met de nodige ezelsoren is hier een stille getuige van. Hij heeft nu zijn Heer ontmoet en is opgenomen in het eeuwige licht.