Met gevoelens van dankbaarheid en respect blijven wij onze dierbare medebroeder en geliefd familielid in onze herinnering meedragen.

Broeder Sjef Custers FIC

Joseph Hubertus Johannes


Sjef is geboren op 8 juli 1938 in Sint Geertruid. Hij deed zijn professie bij de Broeder FIC op 15 augustus 1958 en nam de kloosternaam Eymard aan.
Hij overleed in De Beyart op 22 september 2015

Sjef was geen man van veel woorden. Medebroeders kenden hem als een bescheiden man, die een passie voor lezen had. In combinatie met een goed geheugen vergaarde hij zo een brede kennis. Schertsend werd hij een wandelende encyclopedie genoemd.
Ondanks zijn voorliefde voor woorden was hij vooral een man van daden. Met een tomeloze inzet heeft hij zich verdienstelijk gemaakt in het onderwijs, als leerkracht en directeur. Hij was achtereenvolgens directeur van middelbare scholen in Tumu, Nandom en Tamale.

Binnen de congregatie heeft hij verschillende bestuursfuncties vervuld. De studenten gingen hem aan het hart. Onverschrokken heeft hij tijdens een gewelddadig conflict in het noorden van Ghana zijn leven gewaagd om studenten te beschermen. Sjef koos voor de underdog, voor de armen en daarmee trad hij in het voetspoor van de stichters van de Congregatie. Hij liet zich daarop niet voorstaan en vond dit welhaast vanzelfsprekend. Nadat hij met pensioen ging, heeft hij zich met grote toewijding ingezet als secretaris en archivaris van bisschop Philip Naahmeh in het diocees van Damongo.

Ten gevolge van een ernstig verkeersongeluk moest Sjef zijn geliefde Ghana noodgedwongen verlaten. In Nederland werd hij met veel zorg en liefde omringd. Hij was dankbaar voor de goede zorgen van zijn zus Lisa en broer Jules, zijn medebroeders en verzorgenden. Sjef genoot van alle aandacht, die hem ten deel viel. Wij zijn dankbaar dat we deze broeder en broer in onze nabijheid hebben gehad.

Barka yaga ! (heel veel dank)

"De Heer is mijn licht, mijn heil, voor wie zou ik vrezen.
De Heer is mijn burcht, mijn behoud." (psalm 27)