Met groot respect en diepe dankbaarheid houden we de herinnering levend aan ons dierbaar familielid en medebroeder

Broeder Teófilo Theodorus de Koning FIC

Hij zag het levenslicht op 8 april 1927 in Schiedam. Op 15 augustus 1947 verbond hij zich door het afleggen van de Geloften aan de Congregatie van de Broeders FIC.
Voorzien van de Ziekenzalving ging hij op 11 november 2015 in woonzorgcentrum De Beyart van ons heen.

"We doen het samen in een sfeer van welwillendheid", zei broeder Teó tegen zijn nieuwe huisgenoten, toen hij als 31-jarige benoemd werd tot overste in Helmond. Deze uitspraak heeft hij steeds, als hij geroepen werd tot de dienst van de leiding, in zijn leven waargemaakt.
In de lange jaren dat hij medebroeder was bekleedde hij van 1959 tot 1999 belangrijke functies. Overste, inspecteur van onderwijs, lid van het provinciaal bestuur in Nederland, directeur van het juvenaat in Miranda de Ebro in Spanje, provinciaal overste in Chili en lid van het Generaal Bestuur FIC.
In de vervulling van deze taken bleef hij een eenvoudig mens. Hij was erg behulpzaam, maakte eenbetrouwbare indruk, trad behoedzaam op en was bedachtzaam in het geven van goede raad.

Teófilo was in de communiteiten erg geliefd omdat hij aandacht had voor iedereen. Hij kwam op voor recht en gerechtigheid en liet merken dat zijn leven in dienst stond van de Heer door trouw gebed en bezinning.

Zijn familie lag hem nauw aan het hart en die band was wederzijds.

In 2014 werd hij getroffen door een beroerte en kon zich daardoor nog maar moeilijk verstaanbaar maken. Zijn gezicht en handelingen spraken gelukkig nog steeds boekdelen, waardoor communiceren redelijk goed kon verlopen. Hij bleef vol aandacht voor ieder, tot de Heer hem in november 2015 tot zich nam.

"We noemen elkaar broeder en we proberen dit woord in ons leven waar te maken", lezen we in onze Constituties. Teófilo heeft dit op een voortreffelijke wijze vorm gegeven. Daarom zullen we hem in groot respect en dank met ons mee blijven dragen.