Met warmte en waardering houden we in gedachten:

Broeder Theo Broelman FIC

Theodorus Hermanus Maria

Theo is geboren op 9 juli 1948 in Haarlem. Hij deed zijn Geloften bij de Broeders FIC op 28 juli 1968. Op 8 februari 2012 overleed hij in het Academisch Ziekenhuis te Maastricht, na voorzien te zijn van de Ziekenzalving. Theo was lid van ons provinciaal bestuur vanaf 1996. Vanaf 2006 was hij de provinciaal overste van zijn medebroeders in Nederland.

"Ben goed en doe het goede." Dat hield Theo ons voor. Hij droeg hiermee de lijfspreuk uit van onze eerste medebroeder Bernardus Hoecken en plaatste ons denken en doen hiermee in de rijke traditie van de congregatie. Theo was een man die met kleine en attente gebaren mensen voor zich wist te winnen. Een man die ons in wijsheid en mildheid voorging. Nooit veroordelend, steeds zoekend naar het goede in de medemens.

Aanvankelijk werkte Theo aan de St. Servatiusschool voor zwakbegaafde leerlingen in Maastricht. Hij ging theologie studeren aan de UTP in Heerlen en was daarna werkzaam in het Dekenale Team van Maastricht. Missionaire bewustwording bevorderen was hierin zijn voornaamste opdracht. Hij was pastor in het detentiecentrum voor jongeren in Cadier en Keer. Vanaf 1996 was hij met hart en ziel betrokken in het bemoedigen en steunen van zijn medebroeders.

Theo was aimabel, bescheiden en belangstellend. Voluit genoot hij van het goede in het leven en wist dit ook met anderen te delen. Liefst in een kleine kring, op ongedwongen wijze. Met een goed gevoel voor humor wist hij zich vaak door problemen heen te slaan.

Zijn zoektocht naar de plaats die de Eeuwige in zijn leven innam verliep via kronkelige wegen. Zijn overtuiging dat hij gedragen werd door Hem bleef daarbij recht overeind. Bij samenkomsten wist hij op een eerlijke wijze van zijn zoeken in welgekozen woorden te getuigen, waarmee hij ons tot steun was.

Zijn meeleven met zijn familie was bijzonder. Zijn hoogbejaarde moeder, die woonachtig is in het woonzorgcentrum De Beyart, kreeg van hem elke dag zijn lieve aandacht. Hij was een grote steun voor haar.

We vertrouwen erop dat Theo thans opgenomen is in de eeuwige warmte en nabijheid van de Heer. Dat we hem mee blijven dragen in ons hart. In dank voor alles wat hij voor ieder van ons betekende.