terug

In onze herinnering dragen we met respect en dank met ons mee

Broeder Theo van Schaick FIC

Theo van SchaickHij is geboren op 9 oktober 1919 in Amsterdam en ontving de doopnamen Theodorus Martinus.
Op 15 augustus 1937 legde hij zijn geloften of bij de Broeders FIC en nam hij de naam Fidelius aan.
Na voorzien te zijn van de Ziekenzalving overleed hij in het Woonzorgcentrum De Beyart in Maastricht op vrijdag 17 augustus 2012.

In de 75 jaar van zijn leven als broeder deed broeder Theo zijn kloosternaam "Fidelius" eer aan: de getrouwe, een man waarop je kunt rekenen. Hij was begiftigd met een goede aanleg voor talen. Met succes behaalde hij zijn bevoegdheden in de Engelse en Spaanse taal. Met enthousiasme bracht hij zijn studenten aan onze Ulo in Zevenaar, maar ook aan onze Kweekschool aan de Tongerseweg in Maastricht, de liefde voor deze talen bij.
Vanaf 1965 verrichtte hij hiernaast voor de congregatie met grote nauwkeurigheid vertaalwerk. Op internationale kapittels trad hij op als tolk. Hij vertaalde veel wetenschappelijk werk van Hans van Wijngaarden, dat handelde over vernieuwend denken in onze kerkgemeenschap. Broeder Theo kon zich in de inhoud ervan goed vinden. In zijn godsdienstige denken kon je hem als progressief benoemen, maar hij droeg dit niet fanatiek uit. Hij las veel op theologisch gebied en maakte van interessante artikelen afdrukken voor gelijkgestemde huisgenoten.

Als medebroeder genoot Theo van de gezelligheid van recreaties en feesten. Hij was in zijn gedrag beminnelijk en voorkomend. Een gentleman. Enkele jaren was hij overste van de communiteit in Miranda de Ebro in Spanje. Ook maakte hij een aantal jaren deel uit van het communiteitsbestuur aan de Tongerseweg.

Broeder Theo was bij dit alles bescheiden en plaatste zichzelf en zijn denkbeelden nooit op de voorgrond. Diepliggende zaken hield hij liever voor zich, maar hij was daarover wel aanspreekbaar. In de laatste jaren van zijn leven had Theo het niet gemakkelijk. Contact maken met anderen werd door zijn teruglopende gezondheid gehinderd. Hij boette duidelijk in aan zijn statige persoonlijkheid die hij altijd was geweest. In stilte droeg hij het kruis dat hem werd opgelegd. In vrede ging hij naar zijn Vader die hij met grote inzet had gediend.

Gelovig vertrouwen we erop dat broeder Theo, de getrouwe, zijn eeuwige rust is ingegaan.

naar boven