In dankbare herinnering aan

Broeder Victimus Adriaanse
Reinier Franciscus

Geboren op 19juni 1917 te Waalwijk.
Overleden op 12 november 2010 te Maastricht.
Hij verbond zich op 8 december 1935 door geloften aan de Congregatie van de broeders FIC.

Broeder Victimus was een zorgzaam man. In alle bescheidenheid heeft hij in zijn arbeidzaam leven veel werk verzet.
Zorgzaam was Vic als kok in diverse huizen, waar hij in de keuken de scepter zwaaide. Ook al was het koksvak niet zijn ambitie, hij twijfelde geen moment toen hij gevraagd werd en ging meteen aan de slag. Zorgzaam was Vic ook als groepsleider op het Instituut voor Doven in St.-Michielsgestel. Als een vader zorgde hij voor de kinderen die aan hem werden toevertrouwd. Hij stond altijd voor hen klaar en wist een huiselijke sfeer te scheppen waardoor de gehandicapte kinderen zich in het instituut al snel thuis voelden. Zorgzaam was Vic voor de dieren op "de boerderij" in St.-Michielsgestel en niet te vergeten zijn honden. Zij begeleidden hem als een nachtwaker op het Mariellapaviljoen.

Later in Vlijmen assisteerde hij bij het parochiewerk totdat hij in 1999 verhuisde naar de Beyart. Op de Beyart maakte hij 's avonds nog graag een rondgang om te kijken of alles in orde was.
Victimus was 'n gezelschapsmens en hechtte veel waarde aan het onderhouden van goede contacten met zijn familie. Als kroon op zijn kloosterleven heeft hij onlangs nog zijn 75-jarig professiefeest samen met zijn familie kunnen vieren.
Broeder Victimus had een intense devotie voor Maria. Op zijn kamer had hij een plekje ingericht waar hij kon bidden. De laatste tijd verlangde hij zeer naar de ontmoeting met zijn Heer en Moeder Maria, de patrones van de Congregatie.