In Memoriam: br. Henk van Heck

Broeder Wladimir leefde ten volle uit wat onze Constituties aangeeft als het doel van ons leven:
"Als mens leven wij in deze wereld, samen met andere mensen. Zoals iedere mens wensen wij van ons leven het mooiste te maken, dat er van te maken valt. Zoals iedere mens vragen wij om het diepste, het meest volkomen geluk. Zo goed mogelijk mens zijn. Dat zien wij als onze levensopdracht. Daar willen wij ernst mee maken." (Art. 1)

Wladimir hield van mensen, maar vooral van de armen en hen die gemargaliseerd waren. Hij zette zijn aangeboren kwaliteiten, zijn opvoeding en opleiding, zijn ervaringen van resultaten en tegenslagen om in middelen om goed te zijn voor anderen. We zijn allemaal gelijk voor God, vond hij.
Hij was begenadigd om in het hart van mensen te kunnen kijken en te zien dat we allemaal hetzelfde zijn in onze noden, in onze aspiraties, in onze hoop en verlangen naar liefde en menselijke groei - wat ook ons beperkte om dat te uiten. In zijn leven liet hij ons zien dat wij geroepen zijn om voor alle mensen een broeder te zijn, om goed te zijn en goed te doen.

Br. Henk was een voorbeeld voor ons. Hij hielp ons de ware betekenis van broederlijkheid in te zien. Hij had een aangeboren genegenheid voor hen die het meest achtergesteld zijn: mensen met een handicap, armen, wezen, zieken, en hij trok hen aan door de warmte van zijn hart en zij werden het doel van zijn leven. Hij leefde dat leven ten volle, en tot het bittere eind zette hij zich in voor zijn gerichtheid op de minder bedeelden. Deze betrokkenheid van hem zullen we nooit vergeten.

Br.Henk was als een lichtend voorbeeld tussen ons, broeders. We waren bang na zijn sterven in het duister te verkeren. Maar we ontdekten, integendeel, dat hij gedurende zijn leven lichtplekken had gecreŽerd, die ons hielpen onze roeping beter te zien en een beter toekomstbeeld te maken. Hij verdreef in ons angst, twijfel, onzekerheid en gaf ons daardoor meer vertouwen in een onzekere toekomst. Als wij de herinnering aan hem in leven willen houden, doen wij dat het beste door net als hij licht in de wereld te brengen met dezelfde inzet die hij vertoonde.

Het was ons privilege zijn broeder te zijn voor zoveel jaren, te hebben mogen leven in zijn nabijheid. We zullen de herinnering aan hem in leven houden. Mag hij nu in vrede rusten.

Zijn medebroeders