In memoriam broeder Humbertus Willemsen


Humbertus groeide op in een goed katholiek gezin. Mede daardoor groeide bij hem het verlangen om religieus te worden. Het lager onderwijs volgde hij op de parochieschool in Abcoude. Toen hij het voortgezet onderwijs ging volgen, maakte hij kennis met onze broeders op de Mulo in de Servaas Noutstraat in Amsterdam. Hij ging, na een bredere kennismaking met de broeders, naar Zevenaar en daarna naar Maastricht. Als onderwijzer ging hij vervolgens aan de slag in Helmond. Dat was van korte duur, want al snel werd hij gevraagd om naar IndonesiŽ te verhuizen. Daar heeft hij korte tijd onderwijs gegeven, want al snel werden zijn leidinggevende kwaliteiten ontdekt. Veel bestuurs- en begeleidingswerk werden hem toevertrouwd. En de mensen voelde zich met hun vreugde en moeilijkheden veilig bij hem.

Ik herinner me een gebedsdienst in de kapel van de Postjesweg in Amsterdam, waarbij Humbertus een persoonlijk g3etuigenis uitsprak over zijn omgang met de Heer in zijn dagelijks leven. Als Jezus Sirach ons zegt: De Heer vrezen is de voltooiing van de wijsheid, dan komt dat terug in de eenvoudige woorden die Humbertus daar uitsprak. Wat me daarvan vooral is bijgebleven, dat is de puurheid van wat hij vertelde. Bij Humbertus heeft de bloei van de wijsheid goede vruchten opgeleverd. Zo hebben de mensen en speciaal zijn medebroeders in IndonesiŽ hem ervaren.

Hij was ook een wijze mens. Hij zag en voelde dat de rol van de Nederlandse missionaris in IndonesiŽ zijn langste tijd had gehad. Het Nederlandse model begon teveel af te wijken van de richting waar de Indonesische provincie naartoe groeide. Hij wilde de broeders de ruimte geven voor die groei en niet als Nederlandse bestuurder voor de eigen aard en het volwassen worden van de Indonesische provincie een sta in de weg zijn en besloot naar Nederland terug te keren. Na een periode van 38n jaar komt hij terug en blijft met grote belangstelling de ontwikkelingen in IndonesiŽ volgen.

Bij dat afscheid nemen haalt hij gedichten aan van de priester Herman Boon:

Missionaris zijn
en missionaris worden
is vreemdeling zijn bij een ander volk en nooit meer thuis zijn in je eigen ras
is lachen om de mogelijkheden
en wenen om je onmacht
is Ė gekraakt en versleten Ė gelukkig zijn om een jonge kerk na u!

Missionaris zijn
is anderen in je hart en vlees laten proeven van God,
zelf uitgespuwd worden en vergeten sterven,
maar Ďalleluiaí neuriŽn
omdat zij nooit meer de smaak van de God van Jezus zullen kwijt raken.

Hij voelde zich dankbaar voor het leven als broeder van onze congregatie en wij danken hem voor zijn vele verdiensten.

Br. Kees Gordijn

VOORBEDEN

Liefdevolle,
U hebt ons gezegend met deze goede mens, Broeder Humbertus, die nu wat het zichtbare betreft van ons is heengegaan, maar die als persoon, met al zijn liefde en toewijding voortbestaat, blijvend gedragen door uw trouw.
Wij vragen u, open ons voor zijn blijvende weldadigheid, zodat de zegen die u hem geschonken hebt ook in ons onvermoed vruchtbaar wordt.
Laten wij bidden:
Wij bidden U, verhoor ons.

Liefdevolle,
Met een warm hart en grote betrokkenheid heeft Humbertus geleefd en gewerkt, eerst en tenslotte in Nederland en vooral in IndonesiŽ. Hij gaf zichzelf in rustige aandacht, gezonde relativering en praktische inzet voor de jeugd en vele jaren ook voor zijn medebroeders.
Wij vragen u, laat zijn leven en werken, zijn vreugden en zijn moeiten bronnen van bemoediging blijven voor allen waar zijn hart naar uitging.
Laten wij bidden:
Wij bidden U, verhoor ons.

Liefdevolle,
Na vele jaren in IndonesiŽ moest Humbertus zijn eigen grenzen erkennen en daar de mensen loslaten waar hij zo van hield. Hij heeft dat afscheid als een zuivering ervaren, in het vertrouwen zo gehoor te geven aan uw diepere roep. Een roep om door loslaten ťn steeds opnieuw ja-zeggen het Paas-mysterie van lijden ťn tot nieuw leven komen mee te voltrekken.
Wij vragen U: laat zijn voorbeeld ook ůns helpen om zowel vreugde als pijn te zien als uw weg met ons naar steeds dieper geluk.
Laat ons bidden:
Wij bidden U, verhoor ons.

Liefdevolle,
Broeder Humbertus had grote zorg voor zijn eigen innerlijk leven en gevoed daardoor legde hij zich jarenlang toe op de geestelijke begeleiding van andere mensen. Dat heeft hem ook zelf weer zeer verrijkt.
Wij vragen U, help ons zorg te blijven dragen voor wat wezenlijk is in ons leven en zo als werkelijk gelķkkige mensen voort te gaan.
Laat ons bidden:
Wij bidden U, verhoor ons.

Liefdevolle God,
Wij danken u voor deze dierbare medebroeder, waarin u ons en vele anderen rijkelijk gezegend hebt.
Moge zijn voorbeeld en voorspraak ons blijven inspireren en helpen.
Dat vragen wij U, op voorspraak van onze Patrones Maria, door uw Zoon en onze Broeder Jezus Christus.
AMEN !

br. Johan Muijtjens

Vertaling in Bahasa Indonesia:

DOA-DOA PERMOHONAN sewaktu PEMAKAMAN BR. HUMBERTUS WILLEMSEN F.I.C. oleh Br. Johan Muijtjens. Maastricht, 14 februari 2017

Yang penuh kasih,
Engkau telah memberkati kami dengan manusia yang baik ini, Br. Humbertus, yang sekarang telah meninggalkan kita secara nyata, tetapi yang sebagai manusia, dengan segala kasih dan penghayatannya tetap hidup, dan ditanggung oleh kesetiaan-Mu.
Kami mohon kepada-Mu, bukalah kami bagi kebaikannya yang tinggal, sehingga berkat yang Engkau telah mencurahkan kepada dia juga dapat menjadi subur dalam diri kami.
Marilah kita berdoa:
Kami mohon dengarkanlah doa kami.

Yang penuh kasih,
Dengan hati yang penuh keterlibatan telah Humbertus hidup dan berkarya, pertama-tama dan terakhir di Belanda tetapi terutama di Indonesia. Dia telah memberikan diri dengan tenang dan penuh perhatian, dengan relativisasi yang sehat dan secara praktis melajani kaum muda dan selama banyak tahun juga bagi sesama bruder.
Kami mohon kepada-Mu, biarlah kehidupan dan karyanya, kebahagiaan dan susah payahnya tetap menjadi pemberian semangat bagi semua orang yang mendapat perhatian dan hatinya.
Marilah kita berdoa:
Kami mohon dengarkanlah doa kami.

Yang penuh kasih,
Sesudah banyak tahun di Indonesia telah Humbertus mengakui keterbatasannya dan disana terpaksa harus melepaskan dirinya dari orang-orang yang dia begitu mengasihi. Dia telah mengalami perpisahan itu sebagai suatu pemurnian, dengan cara itu penuh kepercayaan memberikan perhatian pada panggilan yang lebih dalam. Suatu panggilan untuk melalui terus melepaskan dan selalu mengatakan Ya pada Misteri-Paskah dari penderitaan dan mendapat suatu hidup baru.
Kami mohon kepada-Mu,biarlah contoh hidupnya juga menolong kami guna melihat kebahagiaan maupun penderitaan sebagai jalan menuju kebahagiaan yang lebih dalam.
Marilah kita berdoa:
Kami mohon dengarkanlah doa kami.

Yang penuh kasih,
Bruder Humbertus telah memiliki pengopenan yang besar bagi kehidupan rohaninya sendiri dan karena itu dia bertahun-tahun lamanya dapat membimbing kehidupan rohani orang lain. Dan itulah juga menyebabkan dia tambah kaya sendiri.
Kami mohon kepada-Mu, tolonglah kami supaya kami dapat mengopeni apa yang penting dalam kehidupan kami dan dengan demikian dapat menjadi orang-orang yang bahagia.
Marilah kita berdoa:
Kami mohon dengarkanlah doa kami.

Yang penuh kasih,
Kami berterimakasih kepada-Mu bagi pemberian Bruder ini, melaluinya Engkau memberkati kami dan banyak orang lain secara berlimpah.
Semoga contoh hidup- dan pengantaraannya selalu memberikan kepada kami inspirasi.
Ini kami mohon kepada-Mu, melalui pengantaraan Maria Pelindung kami, melalui Putera-Mu dan Saudara kami Yesus Kristus.
AMIN !

Vertaling door br. Yos Baskoro Berkemeijer