terug

In memoriam Lawrence Boonman

. Wat Prediker ons zojuist te vertellen had en Marcus ons daarbij nog wist te bemoedigen, is dat de aanzet om tot iets te komen bij onszelf ligt. Dat heeft Lawrence, als manager van boerenbedrijven in Afrika goed begrepen. Het komt op de eerste plaats aan op wat je er zelf van wilt maken. De verlies lijdende landbouwplantages in Malawi, Zambia en Zimbabwe, zijn er door zijn niet aflatende inzet en zijn kwaliteiten omgetoverd tot winstgevende bedrijven.

Prediker schotelt ons wat voorbeelden voor, zoals: als de wolken vol zitten komt er regen uit, zoals de boom valt blijft hij liggen. En dat zijn eigenlijk precies de zaken, die onze Lawrence het liefst zelf regelde. Zorgen dat de boom daar valt waar je heb wilt hebben, zelf het initiatief nemen, niet wachten totdat de boom uit zichzelf valt.

Zijn plantages lagen er, aanvankelijk bij, als mosterdzaadjes, die nog moesten uitlopen. En dat deden ze. Hij nam het initiatief. Ja, daar moest de regen vallen. Het betekende hard werken, de ībushī ontginnen om er tabak, maÔs en andere producten te verbouwen. Dat gebeurde en het werden geweldige bedrijven. Maar ging het hem daar eigenlijk wel om?

Je wilt als landbouwer, dat een bedrijf goed loopt en hoe beter het gaat, hoe meer mensen je nodig hebt om alles te kunnen bewerken en te laten groeien. Juist om die mensen was het hem te doen, armen, die nauwelijks rond konden komen. Hij vertelde mij, dat die mensen zo weinig hadden, dat hij hen het maandelijkse loon elke twee weken uitkeerde, zodat ze niet eindeloos gebrek hoefden te lijden. Het ging hem om de mensen, om zijn mensen die in zijn dienst waren. Als de bedrijven winst maakten, moest het zo uitvallen, dat de werkers en werksters erin deelden.

Voor hen deed hij alles. Op verlof in Nederland besteedde hij veel tijd aan het verzamelen van goederen en als het zo uitkwam preekte hij in kerken, want, zo zei hij, een vliegende kraai vangt altijd wat.
Die arme stakkers, daar maakte hij zich druk om. In alles zag hij handel ten bate van hen.
Zo ging zijn interesse vooral uit naar de financiŽle kant van de zaak. Hij volgde de ontwikkelingen op dat gebied met grote interesse. En het liefst zou hij tot kort voor zijn overlijden zelf aan de financiŽle touwtjes getrokken hebben. Enkele dagen daarvoor was hij mij nog vol vuur aan het vertellen over zijn activiteiten in Zimbabwe.

Terug in Nederland had hij geweldige en sappige verhalen over zijn werk in Afrika. De kaarters in Uitgeest zullen ervan gesmuld hebben. Zelfs zo, dat er iemand besloot om samen met hem, zijn levensverhaal te gaan schrijven. Elke twee weken kwam ze bij hem om het verhaal te vervolgen. Helaas stop het nu voor zijn verhaal over het vertrek naar Afrika kan vertellen. Helaas, want opnieuw zou hij vol vuur verteld hebben over Malawi, Zambia en Zimbabwe. Opnieuw zou het zaad van zijn betrokkenheid bij die arme mensen daar bij anderen hier wortel geschoten hebben. En omdat het om arme mensen gaat, kun je jezelf geen rust gunnen ook al weet je immers niet of je de ene of de andere keer mensen raakt met je verhaal of dat het beide keren goed uitvalt.

Lawrence leven bevat het verhaal van grote betrokkenheid bij de armen in Afrika. Een verhaal dat zaait terwijl het verteld wordt.

naar boven