Het STADSKLOOSTER
in Den Haag

Het Stadsklooster in Den Haag is een centrum van ontmoeting en inspiratie. Stadsklooster Westeinde

ACHTERGROND - Wie op zoek is naar spiritualiteit kan terecht bij het Stadsklooster Den Haag. Het ligt verscholen in het Westeinde en is een centrum van ontmoeting en inspiratie.
REPORTAGE - Het Stadsklooster viert in maart zijn 150-jarig bestaan. Van een school met alleen katholieke broeders is het uitgegroeid tot onderdak voor allerhande sociale projecten.
Belangstellenden zijn zoals altijd welkom om 17.00 uur in de kapel van het Stadsklooster. Vieringen Straatpastoraat
Vieringen en maaltijd. elke vrijdag van 17.00 uur tot ongeveer 19.00 uur; Jozefkapel, Stadsklooster, Westeinde 101A , Den Haag (tegenover Lange Lombardstraat) www.straatpastoraatdenhaag.nl/vieringen.html

Kerststallen in het Stadsklooster
Broeder Frans Wils van het Stadsklooster op het Westeinde in Den Haag heeft de afgelopen twintig jaar vele kerststallen verzameld. Deze worden jaarlijks getoond voor publiek.
Stadsklooster Westeinde Den Haag

Vincentius' Hof | Geloven in ontmoeting
Broeders 150 jaar in het Stadsklooster: 8 februari 2011
9 februari 1861 kwamen op uitnodiging van de VincentiusVereniging de eerste zeven broeders naar Den Haag....
Wie op zoek is naar spiritualiteit kan terecht bij het Stadsklooster Den Haag, een centrum van ontmoeting en inspiratie.
Stadsklooster Westeinde Den Haag


Stichting WERELDVENSTER te Den Haag: www.wereldvenster.nl
Lex Weiler
Lex Weiler
Frans Wils
Frans Wils
Wim Brands
Wim Brands

naar boven