BROEDERS EN FRATERS IN NEDERLAND

Een overzicht van de aantallen in de verschillende congregaties per november 2018.

Broeders van Maastricht hebben 42 leden en 7 geassocieerden. Ze zijn overgegaan in een Religieus Huis.

Fraters van Tilburg hebben 32 leden. De provincie is doende om in een Religieus Huis over te gaan.

Broeders van Dongen hebben thans 29 leden. Ook zij zijn van plan over te gaan naar een Religieus Huis.

Fraters van Utrecht tellen nu 24 leden. Zij waren de eerste congregatie die overging naar een Religieus Huis.

Broeders van Huijbergen tellen 21 leden. Ze vormen in Nederland één communiteit onder een overste.

Broeders van Amsterdam hebben thans 16 leden. In het voorjaar 2019 wordt een priester van het bisdom Rotterdam als ‘administrator’ aangesteld.

Broeders van Liefde tellen in Nederland 12 leden. Samen met hun medebroeders in België vormen zij één regio.

Broeders van Oudenbosch tellen ook nog 12 leden. Zij zullen mettertijd onder verantwoordelijkheid van de paters Jezuïeten komen. De paters in Vlaanderen en Nederland vormen al enige jaren een provincie onder een Vlaamse provinciale overste.

Broeders van de Christelijke Scholen hebben 10 leden in ons land. Zij maken deel uit van de provincie West- en Oost-Europa en worden op den duur één communiteit.

Fraters Maristen hebben in Nederland 7 broeders. Zij maken deel uit van de West-Europese provincie en vormen te zijner tijd één communiteit.

Broeders van Heerlen zijn met 7 man. Zij ressorteren als diocesane congregatie onder het bisdom Roermond.

Broeders van Johannes de Deo tellen ook 7 leden in ons land. Zij ressorteren onder een bestuur van leken met een Raad van Toezicht van enkele medebroeders.

Broeders Penitenten bestaan nog uit 6 leden. Zij hebben een bestuurlijke regeling getroffen met het bisdom Den Bosch.


Bron: Tijdschrift “Inko”, fraters van Utrecht