DE REVITALISATIE VAN DE BEYART


Het algemene toekomstbeeld:Bouwjournaal

Eind juni is het eerste (uitgebreide) nummer van het Bouwjournaal verschenen. Het gaat uit van de interne Stuurgroep Vastgoed van de Stichting Woonzorgcentrum De Beyart. Het is bedoeld voor de bewoners, mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers van WoonZorgCentrum (WZC) De Beyart.
De revitalisatie van De Beyart wordt uitgevoerd door de beheerder en ontwikkelaar van het hele Beyart-complex: de Rosewood Group.

Duur ‘revitalisatie’

Naar een grove schatting zal de revitalisatie van hele complex ergens tussen de drie en vijf jaar in beslag nemen. Men gebruikt de term ‘revitalisatie’, omdat er naast nieuwbouw sprake is van vernieuwen en verduurzamen van historische gebouwen.
Woonzorgcentrum De Beyart met ruim 130 bewoners en 230 medewerkers zal een gedeelte van het hele complex gaan huren en zorg verlenen aan bewoners met een WLZ-indicatie(Wet Langdurige Zorg).

Stuurgroep Vastgoed

De Stuurgroep Vastgoed bestaat uit de volgende personen: Raymond Ros (hoofd staf en voorzitter), Gus Haijen (manager Zorg), Fleur de Vries (manager Finance), en Hans Ottenheijm (extern bouwadviseur). De stuurgroep behartigt gedurende de transitieperiode de belangen van het WZC De Beyart en zijn bewoners en medewerkers en heeft periodiek overleg met de beheerder Rosewood en de overige partijen.

Woonzorglandschap

Dit is de benaming voor het hele complex met alle gronden, dat na de transitie zal dienen als meervoudig functioneel zorgcomplex, waarin meerdere exploitanten (waarvan WZC De Beyart er één is) de diverse bewonersgroepen faciliteren op het gebied van wonen, verzorging en verpleging.

Huurcontract

Op 14 mei 2021 zette Anke Huppertz, directeur-bestuurder van WZC De Beyart, haar handtekening onder een langdurige huurovereenkomst met Rob Vosters namens de Rosewood Group. In feite gaat het om twee contracten. Het eerste transitie-contract heeft een looptijd parallel aan de duur van het bouwtraject en loopt dus af als de gebouwen en omgeving klaar zijn voor oplevering. Vanaf dat moment treedt het nieuwe ‘normale’ huurcontract in werking met een vaste looptijd van 15 jaar met een mogelijke verlenging.

WZC De Beyart als onderdeel van het zorglandschap

Het woonzorgcentrum zal na de nieuwbouw en renovatie maar een deel van het totale complex gaan gebruiken. Het nieuwe zorglandschap wordt veel groter. Er worden in totaal circa 350 wooneenheden (studio’s en appartementen) gerealiseerd.
WZC De Beyart heeft momenteel circa 130 bewoners, wil een kleinschalige voorziening blijven en kiest niet voor een duidelijke schaalvergroting. Dit betekent dat het WZC onderdeel gaat worden van een complex waar nog eens circa 220 bewoners appartementen gaan huren, op basis van zelfstandig wonen met thuiszorg. De Beyart blijft als vanouds nieuwe bewoners aannemen die reeds een WLZ-indicatie hebben.

Waar is het WZC De Beyart gesitueerd?

Het woonzorgcentrum zal worden gevestigd in de gebouwen B, C en G met bijbehorende twee binnentuinen. Deze gebouwen bevatten samen 130 wooneenheden, meerdere algemene ruimtes die aansluiten op de behoefte van verzorging en verpleging, kantoren, receptie, enz.

Gebouw B is de Voorbouw, die zal worden gerenoveerd en specifiek worden ingericht voor bewoners met lichamelijke en licht cognitieve problematiek (de zorgtechnische term is “somatiek”). Als de renovatie klaar is, zullen hier met name bewoners van de huidige woonflat gaan wonen. De Rosewood Group heeft de taak om de renovatie te laten uitvoeren, mede afgestemd op het programma van eisen en wensen van het woonzorgcentrum en zijn bewoners.

Gebouw C en G worden geheel nieuwe gebouwen, waarvan drie verdiepingen hoofdzakelijk worden toegerust voor bewoners die psychogeriatrische verpleeghuiszorg (“PG”) behoeven. Dan gaat het om bewoners die 24 uur per dag, 7 dagen per week bescherming, verpleging en intensieve geestelijke zorg nodig hebben. De overige twee verdiepingen in gebouw C en G worden toegerust voor “somatiek”. Gebouw C is dus nieuwbouw en komt in de plaats van de huidige woonflat. Dit betekent dat de woonflat geheel wordt gesloopt.
Gebouw G is ook volledig nieuwbouw en sluit alleen aan de kant van Hoogfrankrijk aan op gebouw A2 waar nu het restaurant ligt.

Oudbouw en hoofdingang

Oudbouw A1, A2 en A3 worden door de Rosewood Group naar eigen inzicht gerenoveerd. De hoofdfunctie is tweeledig. Enerzijds komen er appartementen voor particuliere verhuur aan bewoners met een bepaalde zorgbehoefte. Anderzijds zal met name de begane grond en de overdekte binnentuin gaan dienen als algemene ruimte met diverse faciliteiten voor het gehele zorgcomplex.
Het huidige plan voorziet in een algemene hoofdtoegang van het gehele complex via Hoogfrankrijk. De hoofdentree wordt verplaatst naar de knik in de muur langs Hoogfrankrijk.De algemene centrale entree van het gebouwencomplex komt dan te liggen in de buurt van de huidige personeelsingang aan de achterkant van De Beyart. Vanuit deze centrale entree met algemene receptie loopt men het nieuwe atrium binnen waar thans de oude binnentuin van het klooster ligt.

Renovatie Voorbouw

De renovatie van de Voorbouw zal medio september 2021 beginnen. Daarmee gaat bouwfase 1 van start. Momenteel worden er de nodige voorbereidingen getroffen. Kantoren en algemene ruimtes worden leeggemaakt. Deze verhuizen naar vrijstaande ruimte in de Oudbouw. Er wordt een planning gemaakt voor de tijdelijke huisvesting van de bewoners van de Voorbouw.


[ Maastricht, juli 2021 ]