HET GOEDE ZAL OVERWINNEN !

Dit bijzondere schilderij, met allerlei Bijbelse symbolen, wil ons vooral MOED inspreken: Uiteindelijk komt alles goed ! Er is strijd tussen goede en kwade krachten in ons leven, maar het goede zal overwinnen - hoe dan ook !(click op de afbeelding
om te vergroten
)
   Er is veel te zien:
In het midden bovenaan staat een mooie jonge vrouw, die net een kind heeft gebaard. Dit Kind wordt door twee engelen snel in veiligheid gebracht bij God, die verschijnt als de Verrezen Christus in een cirkel van overweldigend licht. De duivel (de draak aan de rechterkant) wilde het Kind verslinden - maar hij wordt door aartsengel Michael gedood. In de jonge vrouw mogen we Maria zien, omdat ze wordt afgebeeld met de maan onder haar voeten en een kans van sterren rondom haar hoofd.

Links boven zie je vier woeste paarden (en als je goed kijkt zie je ook de ruiters) die rampen voorstellen die over de wereld komen ... en rechts onder zie je hoe de wereld in brand staat ...

Maar alle gestorven mensen worden bevrijd uit de onderwereld, die door een andere engel met een grote sleutel wordt geopend (links onderaan).
In het midden onderaan staan de goede mensen van allerlei soort, die uit hun graf zijn opgestaan en verlangen naar de hemel en roepen Kom Heer Jezus, Kom !

Al die wind, wolken en rook zijn als ons leven, waarin het ook donker kan zijn of kan stormen ! Maar door dat alles hn zal het goede toch overwinnen! Maria, die het ook niet gemakkelijk heeft gehad, gaat ons met haar bijzondere Kind Jezus daarin voor. En ook wij, mensen van goede wil, zullen uiteindelijk onze gelukkige bestemming bereiken!

-------

Dit grote schilderij werd gemaakt door Broeder Orestes Smids rond 1985.
Ook zjn leven was heel bewogen.
Hij heeft meerdere jaren aan dit schilderij gewerkt.
Het was misschien wel zijn laatste bemoedigende boodschap aan ons !

[ Er zijn nog mr details, maar de bovenstaande zijn volgens mij toch wel de voornaamste.     Br. Johan Muijtjens, januari 2020 ]