De Nederlandse Broeders

Onze Congregatie is in 1840 in Maastricht gesticht met vooral Nederlandse en ook enige Belgische broeders.
Sedert die tijd zijn er veel jonge mannen tot onze gemeenschap toegetreden en meer dan 2000 zijn hun leven lang lid van onze gemeenschap gebleven. Zij hebben zich in verschillende vormen ingezet, voornamelijk voor de opvoeding en de vorming van kinderen en adolescenten, met een duidelijke voorkeur voor hen die het slecht of minder goed getroffen hebben. Ze hebben hun leven voltooid en zijn voorgoed in Gods liefde opgenomen. We mogen hen allen met grote dankbaarheid gedenken en hun liefdevolle inzet draagt rijke vrucht.
En dat geldt evenzeer voor allen die in landen buiten Nederland zich bij onze gemeenschap hebben aangesloten. Broeders uit Chili, Spanje, Oost-Timor, Indonesië, Malawi en Ghana, volgen op hun manier het stimulerende voorbeeld van onze Stichters.


Onze oudste ...
  Wat de Nederlandse broeders betreft: hun aantal vertoont een dalende lijn. Er zijn in Nederland de laatste decennia geen roepingen tot ons broederleven.

Er leven thans (begin 2021) nog 40 Nederlandse broeders. De meesten (22) wonen in het woonzorgcentrum De Beyart in Maastricht.
Buiten De Beyart wonen 7 broeders elders in Maastricht: Wim Luiten en Jos Bom in de Capucijnengang. Lo Koeleman en Kees van de Wiel op de Prins Bisschopsingel. Frans School is lid van de kommuniteit van het Generaal Bestuur en Kees Gordijn en Wim Swüste wonen alleen, verbonden met een van onze communiteiten.


Buiten Maastricht wonen nog 7 broeders:
Frans Wils en Wim Brands wonen in Den Haag en Ted van der Geest en Ton van Baaren in Vlaardingen.
Verder woont Henk Rolvers alleen in Halfweg, Henk Munnich in Heerhugowaard en Gerard Langelaan in Den Haag. Zij hebben een directe band met ons bestuur.

Er zijn 4 Nederlandse broeders die in een andere provincie van onze Congregatie leven en werken: Gé van Vugt in Chili, Willy Leensen in Indonesië en Jos van Dinther en Hans van Wouwen in Ghana.

Er zijn momenteel 4 geassocieerde leden, allen wonend in Den Haag: Bep van Eijden-van Leersum, Annemiek Jacobs, José Kleinpenning en Victor de Mos.

Onze oudste Nederlandse medebroeder is Aufridus Soudant in Maastricht en onze 'jongste' is Hans van Wouwen in Wa in Ghana.
  

Onze jongste ...

Ondanks ons bescheiden aantal blijven we dankbaar in de waarde van ons leven als religieus geloven en vertrouwen de toekomst van harte toe aan onze God, die ons allen tot dit toegewijde leven geroepen heeft.

===================