Maria ten Hemelopneming

.
Maria, een vrouw uit Nazareth,
een klein dorp ergens in Galilea.
Zon gewone vrouw, open voor
wat komen gaat.
Gezegend is ze, omdat in haar
dat wonderlijke gaat gebeuren,
dat heel de wereld, tot vandaag
en ook morgen en nog daarna,
zal blijven inspireren
om niet voor zichzelf te leven.

Maria ontving en liet weer los
en toch bleef ze hem volgen.
Leefde ze mee met dat wonder,
dat het leven van haar zoon
mensen liet veranderen.
Op eigen benen leerde staan,
nieuw zicht gaf op de werkelijkheid,
ja zelfs zij die dood waren
voor elkaar nieuw leven inblies.

Maria, zoveel mensen en instanties,
dat zij allen opgenomen worden
in Gods heerlijkheid.


Kees Gordijn