PASEN 2019

Pasen, dat is opstaan voor gerechtigheid, dat is opstaan tegen onderdrukking in welke vorm dan ook. Dat is een uitnodiging tot het doen van gerechtigheid. Mensen, iedereen, zoveel mogelijk tot haar of zijn recht laten komen en daarmee het leven zo waardevol te maken dat het werkelijk gevierd kan worden.
Opstaan tegen alles wat mensen monddood maakt, tegen alles wat verzwegen wordt, ontkend, er niet mag zijn.
Daarvoor biedt het vieren van Pasen een nieuwe kans.

Pasen vieren is het nieuwe leven toelaten en het biedt ook de kans om het, zo nodig, anders te gaan doen.
Het feest roept op tot nieuw leven en het doen van gerechtigheid. Dat is opstaan uit alles wat mensen omlaag drukt en hen opgesloten doet zijn in hun eigen wereldje.
Het is een uitnodiging om open te bloeien, zelfs in ouderdom toch elke dag als nieuw te ervaren, ondanks de belemmeringen die ons, vanwege onze leeftijd, in de weg zitten.

Nieuw leven vieren door elke dag bewust te beleven en zelfs de kleine dingen te vieren die ons gegeven zijn.
In de gebrokenheid van ons eigen bestaan zijn er soms toch momenten die ons vreugde brengen, ons een beetje doen opstaan uit het gewone van iedere dag en daardoor iets bijzonders hebben dat ons net even boven dat alledaagse uittilt en ons vreugde laat beleven.

Zo ook met Pasen:
Voor de leerlingen van Jezus leek het voorbij, ze geloofden het niet. Ze moesten als het ware wakker geschud worden om herinnerd te worden aan wat Jezus voorzegd had.
Zo worden ook wij eraan herinnerd, dat het leven zomaar niet ophoudt. Er gaat iets nieuws beginnen.

Zie, ik ga iets nieuws beginnen, het is al begonnen, merk je het niet?

Zalig Pasen.

Kees Gordijn