"Onbevlekte Ontvangenis":

Verstaan als een bron van vreugde, vertrouwen en bemoediging


De broeders uit Nederland hebben op het generaal kapittel in 2018 het volgende voorstel ingediend:

Het generaal kapittel vraagt het generaal bestuur om de broeders te helpen (het dogma van) de Onbevlekte Ontvangenis van onze patrones Maria te verstaan als bevestiging en verrijking van onze congregationele spiritualiteit - in het bijzonder als een bron van vreugde, vertrouwen en bemoediging.

Een beknopte toelichting:
  

De inhoud van het dogma

Wij verstaan als de wezenlijke betekenis van het dogma de handeling van God die vanaf het eerste begin van haar ontstaan Maria providentieel voorbereidde op haar belangrijke taak en rol in het leven van Jezus. Het "vrij zijn van de erfzonde" verwijst naar de diepte en de kracht van de genade die God over haar uitstortte. Dankzij het ontvangen van deze genade was Maria in staat zich helemaal over te geven aan Gods verlangen: de draagster en moeder te zijn van Jezus.

Dieper verstaan


We mogen dit dogma ook op een diepere wijze verstaan. Wat God deed voor Maria doet Hij voor ieder van ons: Hij schenkt ons de genade om datgene te volbrengen waartoe hij ons roept. Dit wordt bevestigd in Bijbelse figuren, maar ook door onze menselijke ervaring: vele betrouwbare mensen getuigen dat zij de hulp van God ervaren hebben in hun leven, vooral in uitdagende of moeilijke momenten.

En nog sterker: vooral wanneer deze mensen zich machteloos, begrensd of onzeker voelden, ervoeren zij Gods genade op een onverwachte en overvloedige wijze. In haar Magnificat getuigt Maria juist van deze steun, bemoediging en bevestiging - juist in haar 'kleinheid'

Voor personen, maar ook voor onze gemeenschap

Deze providentiŽle en effectieve hulp geldt niet alleen voor individuele personen. Gods ondersteunende hulp geldt ook voor gemeenschappen die samenkomen in Zijn Naam, zoals de gemeenschap van onze congregatie. Beginnend bij de zegeningen die uitgestort werden over onze Stichters mogen we overtuigd zijn van Gods voortdurende steun aan onze congregatie - op voorwaarde dat we niet vertrouwen op eigen kracht, maar op de krachten die God ons aanbiedt - door al onze menselijke inspanningen en beperkingen heen.

Een bron van vreugde, vertrouwen en moed:

Deze geloofsovertuiging kan een grote bron zijn van vreugde, vertrouwen en moed, zowel in ons persoonlijk leven als in het leven van onze congregatie. Het mag een waardevol deel zijn van onze congregationele spiritualiteit. Broeders FIC mogen gekend worden aan hun vreugde, aan hun vertrouwen en aan hun 'bescheiden' maar grote moed!

DANK AAN GOD, dat we Maria juist onder deze titel als onze patrones hebben!


==============


De officiŽle tekst van het voorstel voor het generaal kapittel FIC 2018, waarin m.n. de achtergrond en de motivatie meer worden uitgewerkt, vind u hier.

Zie ook: MARIA, DE PATRONES VAN ONZE CONGREGATIE.