top of page

70 jaar Broeders van Maastricht in Chili

Missie gestart in 1952

Meer informatie

Enkele passages uit “Meesters uit Maastricht” (P.J.H. Ubachts, 1999):
“In december 1951 viel in Maastricht het besluit een nieuwe missie te beginnen in het Zuid-Amerikaanse land Chili. In de stad Talca in het midden van het land zouden de Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis een school overnemen...
In de voorgelezen Nieuwjaarsbrief van 1 januari 1952 deelde het generaal bestuur mee, dat er broeders als missionaris naar Chili zouden gaan...
Waarom uit de verschillende aanvragen nu precies gekozen was voor Chili, had een dubbele reden afgezien van de voortdurende pauselijke aansporingen groter aandacht te schenken aan de missiegebieden. Het generaal bestuur overwoog, dat het aannemen van een missie in een Spaanstalig gebied het grote voordeel had, dat de broeders met hun in een Spaanstalige opgedane kennis van het Spaans nog in vele andere landen terecht zouden kunnen, mocht het werk in Chili niet naar wens verlopen. Een tweede motief was de grote achterstand van de armen in Zuid-Amerika en verheffing van de armen paste precies in de oorspronkelijke doelstelling van de Broeders van Maastricht...
De eerste zes Nederlandse broeders vertrokken na een korte voorbereiding in december 1952 met de boot naar het nieuwe missiegebied in Centraal Chili. De zojuist afgetreden algemene overste, Bonaventura Meijs (1900-1974), was hen als kwartiermaker voorafgegaan.”

bottom of page