top of page

Bijeenkomst van provinciaal oversten met generaal bestuur

Wa, Ghana

Meer informatie

Na de broederlijke ontmoeting werd de eerste dag besteed aan bezinning: Gebed als bron van ons communiteitsleven en ons apostolaat.
* Daarna was het uitwisselen van (bestuurlijke) ervaringen door onze provinciaals aan de beurt.
* Vervolgens: Wat is er tot nu toe terecht gekomen van de plannen en besluiten van het generaal kapittel dat vier jaar geleden gehouden is ?
* Een van die punten was de grotere zorg voor ons milieu en onze aarde. Daarvoor gaf br. Johan Muijtjens een stimulerende input.
* En dan waren er kwesties als onze échte keuze voor de armen, onze spirituele vorming, de plaats van Maria in ons leven, het goede gebruik van sociale media en onze congregationele financiën. En uiteraard waren er ook nog een stel praktische punten.
* Met een vooruitblik en een evaluatie werd dit samenzijn besloten.

bottom of page