top of page

Doorwerking Laudato Si':

Twee activiteiten tijdens de Scheppingsperiode

Meer informatie

1. Gebedsvieringen:
Op verzoek van ons bestuur heeft br. Wim Swüste vier mooie en inspirerende gebedsvieringen gemaakt, die wij in die periode graag gebruikt hebben. Zoals u kunt verwachten was de rode draad in deze vieringen steeds de Laudato Si-encycliek.
De boekjes werden ook aan derden beschikbaar gesteld en heel wat mensen buiten onze kring hebben daar gebruik van gemaakt.

2. Geloofsgesprek rond Laudato Si’:
Twee van onze leefgroepen in Maastricht komen periodiek samen om zich op thema's uit Laudato Si te bezinnen.
We beginnen met een gemeenschappelijke maaltijd, komen dan samen voor gebed in de gebedsruimte boven in het huis In de Rooden Leeuw, waarna we in de huiskamer, geholpen door enkele citaten en vragen, en luisterend naar elkaar, ons verder verdiepen.

bottom of page