top of page

Feest van Licht en Verbondenheid

Stadsklooster Den Haag

Meer informatie

Ook al zijn de broeders als communiteit uit Den Haag vertrokken, het Stadsklooster bloeit nog altijd. Rond Kerst werd er door meer dan tien groepen het feest van Licht en Verbondenheid gevierd. Op deze foto ziet u de levende kerststal georganiseerd door de nieuwe christelijke leefgemeenschap die tegenwoordig in het Stadsklooster woont, (en die ook onder de vlag van het Stadsklooster leeft).
Bezoekers trekken langs op weg naar de kapel waar de gebedsviering van het Straatpastoraat zal plaats vinden.
We kijken tegen het gebouw aan, waar de broeders ruim anderhalve eeuw gebruik van mochten maken:
- Gelijkvloers de voormalige refter en links de recreatiezaal. Hier krijgen wekelijks meer dan honderd mensen eten en warmte. Op deze kerstavond worden ook de kerstpakketten uitgedeeld, - dat is niet zo handig, want nu staan er twee keer zoveel mensen op de stoep.
- De eerste verdieping: de zes ramen van het “appartement” waar Frans Wils tegenwoordig woont. In een ver verleden was hier de hooizolder van “Huize Swanesteyn” en in 1849 werd hier door Vincentius een schooltje gehuisvest. De kinderen kwamen via een ladder naar boven. Later werden hier 6 slaapkamertjes gemaakt voor de broeders. Tegenwoordig zijn de vier middelste kamers doorgebroken, zodat er een zaaltje ontstaan is, beschikbaar voor groepen. Er hangt een sfeer van rijke geschiedenis.

Kerstviering in de Jozefkapel
Aan de hand van de tweede foto vertelt br. Frans verder:

De Jozefkapel was vroeger exclusief voor de broeders, maar is nu al een kwart eeuw open voor allerlei groepen en doeleinden. Vandaag is er de kerstviering van het Straatpastoraat Den Haag. De kapel is in de Adventstijd ingericht als een open herberg waar ieder aandacht en warmte krijgt en geeft.
Vandaag wordt de viering opgeluisterd door een regenboogkoor.
Voor de kersttijd is er een speciaal boekje gemaakt met de titel: “Herberg Het Kind” .

Het Kind laat het kind in ons opnieuw geboren worden en geeft ons nieuwe hoop en levensmoed.
Het is een bijzondere bijeenkomst: er wordt een broodje gegeten en water gedronken, er wordt gepraat en gelachen, er wordt gepreekt en geluisterd, gebeden en nagedacht. Er worden kaarsjes aangestoken en goede wensen uitgesproken. Het is samen kerk-zijn op zijn best.
Op het fresco boven het koor herkent u wellicht: Koning Lodewijk van Frankrijk, patroonheilige van onze stichter Louis Rutten. Die deed het anders dan wij, maar zal blij zijn met de aandacht die hier aan de zwakkeren in onze maatschappij gegeven wordt.

He laid the foundation stone Hij legde de hoeksteen
We brothers keep on building Wij broeders blijven bouwen
in faith and grateful memory Vol geloof en dankbaarheid

bottom of page