top of page

FIC-bijeenkomsten in Ghana

Besprekingen met Provinciaal oversten en vormingsleiders

Meer informatie

BIJEENKOMST VAN ONZE VORMINGSLEIDERS
Gedurende elke bestuursperiode van 6 jaar houden we een bindende en stimulerende bijeenkomst van alle broeders die zich voor belangstellende jonge mensen en voor de vorming van nieuwe leden inzetten. Wij noemen hen de Vormingsleiders.
In het verleden hielden we steeds een bijeenkomst waarbij alle provincies betrokken waren.
Dit keer hebben we gekozen voor het gemak van dezelfde taal en houden we een bijeenkomst van de Engelstalige provincies Malawi en Ghana en volgend jaar voor de broeders in Indonesië.

bottom of page