top of page

Homilie bij de jubilarissenviering

Maria Tenhemelopneming

Meer informatie

We laten een belangrijke passage uit de homilie hier volgen:
“Vandaag vieren we het feest van Maria Tenhemelopneming. Maria is onze patrones die ons tot steun is in goede en kwade tijden. Haar leven en levenshouding spreken boekdelen over het gehoor geven aan de uitnodiging mensen tot warme steun te zijn. Dat ging haar, denk ik, niet altijd als vanzelfsprekend af. Ze bewaarde alles in haar hart, als voorbeeld van gehoorzaamheid:
- bij het bezoek van de engel, toen haar zwangerschap werd meegedeeld;
- bij het vertrek van Jezus uit het ouderlijk huis, toen hij haar meedeelde, dat ‘Hij de wens van zijn hemelse Vader ging vervullen’;
- bij de bruiloft van Kana, waar Jezus zijn moeder eigenlijk terechtwees;
- bij zijn lijden en kruisdood, waarbij zij machteloos stond en vol verdriet de moord op haar Zoon accepteerde;
- bij het aanwezig zijn bij de apostelen, die na Jezus’ dood als angsthazen zich van de buitenwereld afsloten.
Maria, onze hemelse Moeder, ons voorbeeld van gehoorzaam accepteren van alles wat je overkomt.”

bottom of page