top of page

Viering Stichtingsdag

21 november 2023

Meer informatie

We begonnen om 10.30 uur met een mooie Eucharistieviering met als thema “broederlijke verbondenheid”. In onze Constituties staat het als volgt geformuleerd: “We weten ons geroepen tot eenheid en broederlijke verbondenheid om zó aan elkaar en aan alle mensen Christus te verkondigen. We staan gericht op het geluk van medemensen; allereerst op het geluk van hen met wie wij een gemeenschap vormen, We noemen elkaar ‘broeder’ en proberen dit woord in het leven van onze gemeenschap waar te maken.”
Onze voorganger, pastor Jo Wolters, maakte traditiegetrouw gebruik van de priesterkelk van onze Stichter. Uit de overweging van br. Wim Swüste, uitgesproken door overste br. Wim Luiten, halen we de volgende passages aan:“Samen leven, dagelijks met elkaar léven, kan een grote opgave zijn. Diep in je hart heb je vaak een oordeel over het doen en laten van degenen die je naasten zijn. De opgave is: elkaar toch accepteren wanneer je merkt, dat het ouder worden van jezelf en van anderen een kruis kan zijn.”“We zijn als broeders óók maar zwakke mensen. Daarom is het van grote waarde, dat we serieus blijven overwegen: ben ik wel een goede naaste voor mijn medebroeder die anders is in denken en voelen? Die geplaagd wordt door lichamelijke en geestelijke zwakte? Als medebroeders willen wij, onder de bescherming van Moeder Maria, onze patrones, sámen een hechte gemeenschap blijven vormen. Onze stichters gingen ons daarin voor.”

Na de viering gingen we naar de gastenzaal van De Beyart voor een aperitief, gevolgd door de traditionele maaltijd: friet met mosselen of ‘zoer vleisj’. De leden en vrijwilligsters van het team FIC zorgden voor een uitstekende bediening. De samenkomst van broeders en geassocieerden was heel gezellig en zorgde voor een vertrouwde sfeer.

bottom of page