top of page

Viering van de scheppingsperiode

4 gebedsvieringen

Meer informatie

Broeder Wim Swüste heeft voor de Scheppingsperiode ( dus van 1 september t/m 4 oktober 2022) vier gebedsvieringen samengesteld rond het thema “Zorg voor de Schepping”.
De rode draad in de vieringen vormt de encycliek van paus Franciscus van mei 2015 “Laudato Si’: Geprezen zijt Gij! - over de zorg voor ons gemeenschappelijk huis”.
Het is de bedoeling dat onze FIC-leefgroepen deze gebedsvieringen gebruiken tijdens hun gemeenschappelijk gebed en/of voor persoonlijke overweging en gebed.

Belangstellenden kunnen de gebedsvieringen aanvragen bij het Secretariaat van FIC: Prins Bisschopsingel 22, 6211 JX Maastricht, tel. 043 - 3508373, e-mail: secr.pbn@brothers-fic.org

Wij wensen allen veel inspiratie en bemoediging.

bottom of page