top of page
Veertigdagentijd

Veertigdagentijd

Veertig dagen
op weg naar Pasen.

We gedenken de weg
die Jezus is gegaan.
Een weg van lijden en dood.

Opdat wij
- in zijn voetspoor -
oog zouden hebben
voor ieder die om hulp roept.

En zo de Blijde Boodschap
doorgeven.


Kees Gordijn

Seminar ecologie

Seminar ecologie

In de eerste helft van juli 2023 nam br. Johan Muijtjens als ‘facilitator’ deel aan de bijeenkomst van vormingsleiders FIC, die gehouden werd in het retraitecentrum “Roncalli” in Salatiga, Indonesië.

Viering Stichtingsdag

Viering Stichtingsdag

Op dinsdag 21 november vierden we in De Beyart onze stichtingsdag. Op deze zelfde dag overleed onze oudste broeder Hans van Leeuwen in de leeftijd van 97 jaar.
In 1840, nu 183 jaar geleden is onze Congregatie FIC in Maastricht met haar werk begonnen, met Mgr. Louis Rutten en broeder Bernardus Hoecken aan het roer.

Kerstmis

Kerstmis

Samen vieren
dat de Messias
is geboren.

Die niet alleen toen
zijn verlossend werk
heeft verricht.

Die verlossende kracht
is er nog steeds,
en dat vieren we.

Wensen wij elkaar
een gezegende Kersttijd


Kees Gordijn

In dankbare herinnering

In dankbare herinnering


In deze tijd van Allerheiligen en Allerzielen gedenken wij met grote dankbaarheid de
medebroeders die gedurende de voorbije twaalf maanden, sinds november 2022, zijn overleden.

Tentoonstelling over de Broeders van Maastricht

Tentoonstelling over de Broeders van Maastricht

Buitenexpositie en lezingen in de Capucijnenhof en In de Rode Leeuw in Maastricht.

Ziekentriduüm 2024

Ziekentriduüm 2024

Van zondagavond 10 maart tot en met 13 maart

Dag van de Mensenrechten

Dag van de Mensenrechten

Bijdrage van br. Wim Swüste: Op deze dag worden we elk jaar erop geattendeerd, dat het met het naleven van de Mensenrechten op veel plaatsen in onze wereld veel te wensen overlaat.

Maria Onbevlekt Ontvangen

Maria Onbevlekt Ontvangen

Op vrijdag 8 december vierden we het feest van onze patrones: Maria Onbevlekt Ontvangen. Pastor Jo Wolters ging voor in de Eucharistieviering om 10.30 uur in de kapel van De Beyart.

Advent

Advent

Voorbereidingstijd
om te gedenken,
dat God
mens geworden is.

Een God-met-ons,
opdat we samen
van onze wereld
een veilig oord maken,
waar mensen
tot hun recht komen.

“Zozeer heeft God
de wereld lief,
dat Hij zijn enige Zoon
heeft gegeven,
opdat ieder die in hem gelooft
niet verloren gaat,
maar eeuwig leven heeft.”
(Joh. 3, 16)

Kees Gordijn

FIC-reis naar geestelijke verrijking

FIC-reis naar geestelijke verrijking

In het retraite- en bezinningscentrum van de Zusters onder de Bogen heeft van 1 t/m 21 oktober de zgn. "Oase" plaatsgevonden.

Viering van de scheppingsperiode 2023

Viering van de scheppingsperiode 2023

September is de maand van de Scheppingsperiode: een tijd van extra aandacht onze zorg en verantwoordelijkheid voor 'ons gemeenschappelijk huis', zoals paus Franciscus dat noemt.

bottom of page