top of page
Maria patrones FIC

Maria patrones

Maria is de patrones van onze Congregatie. Graag plaatsen wij ons leven onder haar bijzondere bescherming.
Wij noemen ons: Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria (Congregatio Fratres Immaculatae Conceptionis Beatae Mariae Virginis; F.I.C.).

Het leven van Maria stond helemaal in dienst van haar Zoon. Zij zag zichzelf als een eenvoudige dienstmaagd, aan wie God grote dingen deed.

In haar Magnificat proeven wij haar voorkeur voor armen en zwakken en haar verlangen naar recht en gerechtigheid. Zij is de moeder van alle gelovigen. Door alle twijfels en onzekerheden heen bleef zij trouw aan haar Zoon tot op Kalvarië.

Daarom prijzen alle geslachten haar zalig. Ook ons inspireert zij. Haar voorbeeld willen wij volgen. Haar roepen wij aan in ons gebed.
(Constituties FIC art. 12)

Moeder van alle gelovigen

De hoogste openbaring van Gods liefde is Jezus Christus. Van alle mensen is Maria het meest intiem met Jezus verbonden. Zij is zijn moeder en wordt ook de moeder van alle gelovigen genoemd.

Ons leven als broeders is geplaatst onder haar bijzondere bescherming.

Maria in tuin De Beyart

Ook bij gebed en bezinning zal dat naar voren komen. Haar feestdagen, en met name het feest van haar onbevlekte ontvangenis, krijgen in onze gemeenschap liefdevolle aandacht. Wij overwegen haar leven en in persoonlijk en gemeenschappelijk gebed wenden wij ons tot haar. Naast andere gebeden is het bidden van de rozenkrans waardevol.
De wijzen waarop broeders hun band met Maria tot uitdrukking brengen, kunnen sterk uiteenlopen. Maar het is kenmerkend voor de Congregatie, dat iedere broeder aan de moeder van de Heer, een voorname plaats in zijn leven geeft.

 

Inspiratie

Als apostolische mensen willen wij ons ook door haar laten inspireren tot dienstbaarheid en meeleven met anderen, tot fijngevoelige aandacht voor menselijke nood, tot inzet voor recht en gerechtigheid.(Constituties F.I.C. art. 75)

beeld Mary Mzedi
bottom of page