top of page
Vrijthof Maastricht

Vestigingen

Kloostersluiting is geen onalledaags verschijnsel in Nederland. Hadden we in de vijftiger jaren meer dan dertig communiteiten in Nederland, nu zijn het er nog vier.

Adressen huidige communiteiten:

Broeders FIC Bernardus - Maastricht
Brusselsestraat 38
6211 PG Maastricht
Tel. 043-6311700

Broeders FIC Rooden Leeuw - Maastricht
Capucijnengang 3
6211 RV Maastricht
Tel. 043-3270790

Broeders FIC PBS - Maastricht

Prins Bisschopsingel 22

6211 JX  Maastricht

Tel. 043-3508373

Broeders FIC - Vlaardingen
Nieuwe Kerkstraat 3
3134  LR Vlaardingen
Tel. 010-4342154

Veghel 1879 - 1988

pand FIC Nieuwstraat Veghel

Tot 1874 is er voor de jongens geen katholieke school in Veghel, terwijl er voor de meisjes er al zo'n school is sinds 1838. Rond 1870 vindt pastoor Clercx dat het tijd wordt dat Veghel ook een katholieke school voor jongens krijgt. Vanaf het eerste begin denkt hij hiervoor aan religieuzen. Waarom hij zich tot Maastricht wendt en niet tot Tilburg is niet duidelijk, maar hij krijgt nul op het rekest en hij begint met niet-religieuzen. Al spoedig krijgt hij problemen met deze onderwijzers. Hij blijft volhouden en uiteindelijk in 1879 wordt zijn geduld beloond.

In 1922 namen de plannen om een nieuwe school annex klooster te bouwen vaste vormen aan. Men kocht de bierbrouwerij met huis en tuin van de Erven Smits aan de Hoogstraat. Eind november 1923 kwamen de bouwwerken klaar en werden ze plechtig ingezegend door Deken Fransen.Er waren toen 16 broeders in de kommuniteit. In 1924 werd de tuin opnieuw aangelegd door Br. Nicodemus. Zijn naam wordt ook nu nog geëerd met een naambord: Nicodemuspad. Nadat de laatste broeders in 1988 Veghel verlaten hadden, is een deel van het klooster in de Hoogstraat afgebroken. De vleugel aan de straatkant is behouden gebleven en mooi gerenoveerd.De kapel is ook behouden gebleven, maar wordt nu gebruikt voor seculiere activiteiten. Het geheel draagt de naam Broedershof en de kapel heet de Broederkapel. Zo blijft de herinnering aan de broeders levend.

Huis FIC Hoogstraat Veghel
watermerk logo modern.jpg
Plaatsen in Nederland waar de broeders geleefd en gewerkt hebben in volgorde van stichtingsjaar

Maastricht             1840 – heden

Den Bosch             1843 – 1870

Amsterdam           1845 – 2021

St. Michielsgestel 1845 – 1987

Weert                     1850 – 1977

Roermond             1852 – 1952

Den Haag               1861 – heden

Nijmegen               1877 – 2017

Veghel                    1879 – 1988

Helmond               1880 – 1999

Venlo                      1894 – 1986

Bussum                  1908 – 1960

Waalwijk                 1913 – 1999

Amersfoort            1914 – 1975

Heerlen                  1921 – 1985

Haarlem                1924 – 1979

Zevenaar               1927 - 1971

Rotterdam             1930 – 2012

Schiedam               1933 – 1985

Wehl                        1934 – 1987

Arnhem                  1937 – 1940

Simpelveld             1942 – 1945

Ryckholt                 1942 – 1949

Brunssum              1950 – 1989

Halfweg                  1954 – heden

Middelburg            1970 – 1978

St. Willibrord          1971 – 1982

Vlaardingen            1971 – heden

Almere Stad           1980 – 1983

Vlijmen                    1985 - 2002

Tekening van de Kweekschool aan de Tongerseweg Maastricht,
destijds gemeente Oud-Vroenhoven
Tekening kweekschool FIC Tongerseweg
De bouw van De Beyart

Omstreeks 1890 was de huisvesting aan de Bogaardenstraat en Capucijnengang te krap geworden. Het moederhuis vond een nieuwe plek in het verlaten klooster De Beyart, achter de bebouwing van de Brusselsestraat, dat voor dit doel werd aange- kocht. De broeders lieten de ruïnes voor het grootste deel afbreken om ruimte te creëren voor de nieuwe Beyart.

bouw De Beyart Maastricht

Naar een ontwerp van architect Faber gingen de bouwwerkzaamheden in het najaar van 1894 van start.

De Beyart FIC Maastricht

Al in 1896 konden de broeders De Beyart betrekken. De bouw was een prestatie vanformaat waarin ruim anderhalf miljoen handgevormde stenen werden

watermerk logo modern.jpg

Maastricht:

Kweekschool van 1909 tot 1994

Het geven van onderwijs was ook in de 19e eeuw aan regels gebonden. Onderwijzers dienden een door de Staat erkende bevoegdheid te bezitten om les te mogen geven. De eerste broeders gingen naar de bisschoppelijke kweekschool voor onderwijzers in Rolduc. In 1894 stichtte de congregatie een eigen kweekschool in de Capucijnengang in Maastricht. In 1909 kreeg deze kweekschool een moderne huisvesting aan de Tongerseweg.

Kweekschool FIC Maastricht
1-helmond-200-177.jpg

Helmond - 1880-1999

Zuid-Koninginnewal

Het stadje Helmond kreeg al in 1880 een communiteit van onze broeders. Het bleef daarna altijd bij één communiteit, maar wel op drie verschillende plaatsen. Het eerste huis was in de Zuid-Koninginnewal.

 

Opmerkelijk is dat van de drie huizen die we in Helmond bewoond hebben, alleen dit nog als gebouw bestaat. Niet lang na de ingebruikneming is onze medestichter br. Bernardus Hoecken in dat huis en in datzelfde jaar gestorven.

Pand FIC Molenstraat Helmond

Huis Molenstraat voor verbouwing

Molenstraat Helmond

Spoedig was het huis "op de Wal " te klein om de groeiende communiteit te huisvesten. In 1899 werd een nieuw klooster gebouwd in de Molenstraat.

Geleidelijk werd ook dit huis te klein en rond 1923 werd het huis verbouwd. een technisch hoogstandje: met tilde het dak op, bouwde er een extra verdieping onder en liet het dak weer zakken.
Tegelijkertijd werden alle frutseltjes verwijderd.

pand FIC Ruusbrouclaan Helmond

Huis Molenstraat na verbouwing

luchtfoto FIC Helmond

Nieuw klooster

Helmond

De broeders hebben het huis aan de Molenstraat bewoond tot 1962. Weer werd een nieuw klooster gebouwd, nu aan de Ruusbrouclaan.

 

Geleidelijk liep het aantal broeders dat in dit huis woonde, terug.
In 1999 was hun aantal zodanig geslonken dat het steeds moeilijker werd voor elkaar en voor het grote huis te zorgen. Er werd besloten dat de broeders Helmond zouden verlaten.

6-tuin+huiskamer-Helmond-300.jpg
bottom of page