top of page
internationale gemeenschap

Onze constituties

watermerk logo modern.jpg
De eerste pagina van onze Leefregel
(onze Constituties) begint met
GOD IS LIEFDE

 en zes kerngedachten:
het wezenlijke van onze Leefregel
international community

Wij weten ons geroepen een apostolische en broederlijke gemeenschap van religieuzen te vormen.

care for the world

In gelovige verbondenheid met Jezus Christus, met elkaar en met alle mensen wijden wij ons aan de groei van het Rijk Gods in onszelf, in onze gemeenschap, in de kerk en in de wereld waarin wij leven.

 

Malawi dovenonderwijs

Als congregatie richten wij ons vooral op gelovige opvoeding en vorming en staan daarbij open voor de tekenen van de tijd en voor de Geest, die waait waar Hij wil.

Jesus Christ

Onze speciale zorg gaat uit naar personen en groepen waarnaar ook de bijzondere aandacht van Jezus Christus uitging.

 

brotherly love

Wij noemen ons broeders en willen ook werkelijk broeders zijn van elkaar en van alle mensen, liefde ontvangend en liefde gevend.

 

Maria

Maria

is ons voorbeeld en onze patrones.

bottom of page