top of page
vergaderen en bidden FIC

Onze spiritualiteit

Als gemeenschap van broeders FIC kennen wij een aantal grondbeginselen, die karakteristiek zijn voor ons leven en onze toewijding.
Deze grondbeginselen tezamen geven uitdrukking aan onze spiritualiteit.

Onze grondbeginselen zijn:

 


br Hans van Leeuwen 1965 Lahore Pakistan

DIENST
 

Wij wijden ons aan de dienst van God in onze naaste, met de bedoeling de waardigheid van de menselijke persoon te verbeteren, vooral van de arme en de uitgestotene uit de maatschappij naar het voorbeeld van onze stichters Mgr. Louis Rutten en Br. Bernardus.

gemeenschappelijk gebed FIC

GEBED
 

We putten kracht en enthousiasme uit een regelmatige en voortdurende toevlucht tot God door gebed, de voorspraak van Maria, onze patrones, de viering van haar feestdagen en de herdenking van onze stichters.

De Beyart FIC

LIEFDE

De titel van onze constituties is: "God is liefde". Liefde tot God en liefde tot de naaste is de fundamentele reden voor onze levenskeuze en voor de manier, waarop we dingen doen.

Jos Straates en Willy B Tumu Ghana 1991

SOLIDARITEIT
MET ANDEREN

We delen in de intense liefde van Christus voor zijn mensen door ons te richten op de armen en door solidair met hen te zijn.

povere overvolle klas Malawi

DE ZORG VOOR
GERECHTIGHEID

Broeder zijn voor anderen brengt ons ertoe ons in te zetten voor vraagstukken van gerechtigheid en de waardigheid van de menselijke persoon.

Hans v Leeuwen 1948  dagje uit kloosteropleiding

POSITIEVE INSTELLING

Dit houdt in, dat we bereid zijn om ons volledig in te zetten voor elk apostolaat dat ons wordt toevertrouwd en tegelijkertijd om het weer los te laten. Dat is ook waar voor onze toewijding aan onze evangelische raden.

Malawi middelbaar onderwijs FIC

OVERDRACHT VAN WAARDEN

Om het erfgoed van onze stichters te bewaren hebben we grote aandacht voor een cultureel geïntegreerde geloofsoverdracht. Dit houdt in de overdracht van waarden zoals liefde, waarheid, trouw, oprechtheid, eerlijkheid.

brotherly love

DE WAARDE VAN BROEDERSCHAP

De kerngedachten van onze Constituties zeggen, dat we ons broeders noemen en ook werkelijk broeders willen zijn van elkaar en van alle mensen zowel in het ontvangen als in het geven van liefde.

bottom of page