top of page
internationale gemeenschap FIC

Organisatie

anker organisatie

Zie hieronder in het blauwe kader voor meer informatie over de vormgeving van het apostolaat in de verschillende landen

De Congregatie van de Broeders van Maastricht is in de loop der jaren uitgegroeid tot een internationale gemeenschap.

Internationaal

Deze internationale gemeenschap is onderverdeeld in 4 provincies - Chili, Ghana, Indonesië, Malawi - plus 1 Religieus Huis Nederland.

Elke provincie heeft zijn eigen provinciaal bestuur. Daarboven fungeert een Generaal Bestuur.

 

Nederland is niet langer een provincie, maar valt sinds 31 maart 2017 als Religieus Huis Nederland FIC onder de directe verantwoordelijkheid van het Generaal Bestuur. Dit Generaal Bestuur is gevestigd in Maastricht.

De website van onze hele congregatie:

www.brothers-fic.org

Nederland

Het bestuur van het Religieus Huis Nederland FIC wordt sinds mei 2022 gevormd door:

 

br. Wim Luiten (overste)

br. Frans School

(plaatsvervangend overste)
br. Gerard Langelaan (bestuurslid)
dhr. Theo de Groot (adviseur)
dhr. Gerrie Warnier (adviseur)

 

Adres:
Prins Bisschopsingel 22
6211 JX Maastricht
Tel. 043-3508373
Email: secr.pbn@brothers-fic.org

Het Religieus Huis Nederland FIC heeft als rechtspersoon:

Stichting Nederland FIC.
 

PROVINCIE

1.    Nederland

2.    Indonesië

 

 

 

3.    Chili

 

 

4.    Sierra Leone

 

5.    Malawi

 

 

6.    Pakistan

 

 

7.    Ghana

 

 

8.    Spanje

 

9.    Zambia

 

10. Timor Leste

PERIODE

1840 - heden

1920 - heden

 

 

 

1952 - heden

 

 

1959 - 1970

 

1960 - heden

 

 

1960 - 1985

 

 

1964 - heden

 

 

1965 -1984

 

1977 - 1990

2011- heden

GB met provinciale oversten FIC 2012

Het generaal bestuur met de provinciale

oversten in 2012

APOSTOLAAT

basisonderwijs, middelbaar onderwijs, onderwijzersopleiding, katechese, jeugdwerk. sociaal werk, pastoraal & pastoraat, publicitair werk, uitgaven onderwijsmethoden, onderwijsbegeleiding, enz.

 

basisonderwijs, middelbaar onderwijs, onderwijzersopleiding, katechese, jeugdwerk, sociaal werk, landbouwonderwijs, spirituele vorming

lager onderwijs, technisch onderwijs, gehandicapten onderwijs, katechese, jeugdwerk, sociaal werk

basis- en middelbaar onderwijs

middelbaar onderwijs, blinden-onderwijs, doven-onderwijs, basisonderwijs, katechese, publicaties / tijdschriften

basisonderwijs, middelbaar onderwijs, internaat, katechese, seminarie-opleiding

basisonderwijs, technisch onderwijs, ontwikkelingswerk, landbouwprojecten, sociaal werk (straatkinderen)

middelbaar onderwijs, religieuze opleiding

middelbaar onderwijs, internaat, landbouwproject, spirituele vorming

 

lager onderwijs, middelbaar onderwijs, internaat, pastoraal werk

1e provinciaal bestuur FIC NL 1966

Het eerste provinciaal bestuur van Nederland, 1966

"Een waardevolle traditie in de Congregatie is de bereidheid om buiten het eigen geboorteland mee te bouwen aan een menselijker wereld."
 

Constituties FIC

bottom of page