top of page
Pinksteren

Pinksteren

Het feest van de Geest
die ons bezielt.
Die Geest is het vuur
dat ons beweegt
om ons leven te leiden
in de Geest van Jezus.

Die Geest zet ons aan
tot daden van betrokken
menselijkheid.

Waardoor
daden van gerechtigheid
onze samenleving
een positieve impuls geven.

Laten we bidden
dat we vervuld mogen worden
van die Geest.

Zalig Pinksteren


Kees Gordijn

Bezoek bischoppelijk gedelegeerde

Bezoek bischoppelijk gedelegeerde

Officieel kennismakingsbezoek

Gespreksgroep In den Rooden Leeuw

Gespreksgroep In den Rooden Leeuw

Op 31 januari kwamen de leden van gespreksgroep IDRL weer bij elkaar

Ziekentriduüm 2024

Ziekentriduüm 2024

Van zondagavond 10 maart tot en met 13 maart

Dag van de Mensenrechten

Dag van de Mensenrechten

Bijdrage van br. Wim Swüste: Op deze dag worden we elk jaar erop geattendeerd, dat het met het naleven van de Mensenrechten op veel plaatsen in onze wereld veel te wensen overlaat.

Maria Onbevlekt Ontvangen

Maria Onbevlekt Ontvangen

Op vrijdag 8 december vierden we het feest van onze patrones: Maria Onbevlekt Ontvangen. Pastor Jo Wolters ging voor in de Eucharistieviering om 10.30 uur in de kapel van De Beyart.

Pasen

Pasen

Opstaan voor gerechtigheid.
Opstaan tegen alles
wat mensen afhankelijk maakt
van de gunst van anderen.

Opstaan, omdat Hij
ons is voorgegaan
naar een nieuw leven
en ons uitdaagt
zijn voorbeeld te volgen.

Om ons leven te vernieuwen
door zijn Geest,
die Hij ons zenden zal.

Zalig Pasen.

Kees Gordijn

Bezinning aan Huis

Bezinning aan Huis

Kruiswegviering in Den Haag en in Maastricht

Veertigdagentijd

Veertigdagentijd

Veertig dagen
op weg naar Pasen.

We gedenken de weg
die Jezus is gegaan.
Een weg van lijden en dood.

Opdat wij
- in zijn voetspoor -
oog zouden hebben
voor ieder die om hulp roept.

En zo de Blijde Boodschap
doorgeven.


Kees Gordijn

Seminar ecologie

Seminar ecologie

In de eerste helft van juli 2023 nam br. Johan Muijtjens als ‘facilitator’ deel aan de bijeenkomst van vormingsleiders FIC, die gehouden werd in het retraitecentrum “Roncalli” in Salatiga, Indonesië.

Viering Stichtingsdag

Viering Stichtingsdag

Op dinsdag 21 november vierden we in De Beyart onze stichtingsdag. Op deze zelfde dag overleed onze oudste broeder Hans van Leeuwen in de leeftijd van 97 jaar.
In 1840, nu 183 jaar geleden is onze Congregatie FIC in Maastricht met haar werk begonnen, met Mgr. Louis Rutten en broeder Bernardus Hoecken aan het roer.

Kerstmis

Kerstmis

Samen vieren
dat de Messias
is geboren.

Die niet alleen toen
zijn verlossend werk
heeft verricht.

Die verlossende kracht
is er nog steeds,
en dat vieren we.

Wensen wij elkaar
een gezegende Kersttijd


Kees Gordijn

bottom of page