top of page
Den Haag viering geassocieerd lidmaatschap FIC

Meedoen

GEASSOCIEERDE LEDEN

Je kunt je bij onze gemeenschap aansluiten als geassocieerd lid. Geassocieerde leden zijn mensen die dezelfde idealen nastreven als de broeders; die zich eveneens, tezamen met de broeders, inzetten voor een menswaardige samenleving. Echter zonder zich te verplichten tot ongehuwd leven.


Geassocieerde leden zijn zowel mannen als vrouwen, gehuwd en ongehuwd. Geassocieerde leden blijven als regel zelfstandig wonen, maar kunnen ook deel uitmaken van een communiteit.

geassocieerden FIC 2021

MEEDOEN

Als je je aangesproken voelt tot onze idealen, onze spiritualiteit, onze inzet voor opvoeding, vorming, bezinning, gerechtigheid, een menswaardige samenleving en/in een houdbaar milieu, dan nodigen wij je graag uit met ons mee te doen.

Dat kan op verschillende manieren.

 

  •  Je kunt als vrijwilliger/vrijwilligster deelnemen aan activiteiten die door broeders     ondernomen worden.

  • Je kunt je aansluiten als geassocieerd lid van onze gemeenschap.

  • De meest vergaande vorm van "meedoen" is uiteraard volledig lidmaatschap van onze gemeenschap van Broeders, de Broeders van Maastricht.

Wil je meer weten over deze mogelijkheden, neem dan contact op met een van de plaatselijke communiteiten of met iemand van het bestuur van het Religieus Huis Nederland.


Adressen van Communiteiten en het bestuur Religieus Huis Nederland.

Ook ben je altijd welkom bij onze algemene contactpersoon br. Johan Muijtjens in Maastricht.

bidden In De Rooden Leeuw FIC
watermerk logo modern.jpg

José Kleinpenning, geassocieerd lid:

"Mensen weer nieuwe kansen geven.
Hen met hartelijkheid tegemoet treden en hen bemoedigen om de kwaliteiten die ze in zich hebben ruimer te ontwikkelen.
"

Misschien wil je je breder oriënteren over de mogelijkheden van religieus leven in Nederland.


Neem dan contact op met

het Huis van de Roeping van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR):

http://www.huisvanderoeping.nl/

bottom of page