top of page

Maria Onbevlekt Ontvangen

8 december 2023

Meer informatie

Overste br. Wim Luiten sprak het openingswoord. Het broederskoortje werd op het orgel begeleid door de heer Wolfs, een bekend organist en nu inwoner van woonzorgcentrum De Beyart. Pastor Jo Wolters gaf de overweging en Yolanda Kort, lid van het team FIC, sprak de voorbeden uit.
Na afloop van de viering feliciteerden we elkaar met deze feestdag van onze Patrones. Voor de broeders en geassocieerden was er daarna een samenkomst in de recreatieruimte van de Bernardus-leefgroep met een aperitief en wat kleine snacks.
Om 15.00 uur werd de samenkomst voortgezet met koffie en een stukje taart.

bottom of page