top of page
2011-Wa Cardinal Dery School (8).jpg

Doneren

Wa, Ghana, Cardinal Dery School, 2011

In het voetspoor van onze stichters trachten wij in ons werk mee te bouwen aan een menselijker wereld.

In onze Leefregel wordt met nadruk gesteld, dat leven in de geest van de stichters betekent: bijzondere voorliefde hebben voor arme en misdeelde mensen, voor hen die achtergesteld worden of gehandicapt zijn, voor sociaal zwakke en vergeten groepen, voor hen die weinig liefde ondervinden.

In alle provincies van de Congregatie wordt door onze broeders hard gewerkt om hieraan gestalte te geven, met name op het terrein van onderwijs, vorming, educatie, catechese en pastoraat.

Als u ons werk financieel wilt steunen, dan zijn wij u daar zeer erkentelijk voor.
U kunt giften overmaken ten name van:


Stichting Kongregatie FIC Maastricht
IBAN: NL59 INGB 067 9411 402
BIC:    INGBNL2A


De Congregatie heeft een ANBI-beschikking. Dat betekent dat uw giften aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting.

RSIN: 824114760.  

2020-Straatkinderen project cas Accra.jpg

Project voor straatkinderen in Accra, Ghana door CAS (Catholic Action for Street children) met broeder Jos van Dinther in 2020. Deze NGO werd in 1992 opgericht.

bottom of page