top of page
watermerk logo modern.jpg

Vincent

de Paul

 

Vincent-De-Paul-150.jpg
St. Vincent de Paul.jpg
De heilige Vincent de Paul, meestal genoemd Sint Vincentius, is de tweede patroon van onze Congregatie. Onze Stichters waren zeer geïnspireerd door het leven en het werk van deze heilige.

VIER KRACHTLIJNEN

 

In de spiritualiteit van Vincent de Paul spreken ons bijzonder aan:

In onze Constituties hebben wij een apart artikel opgenomen:

Als broeders willen wij leven in de geest van Vincent de Paul.
Dat houdt voor ons in:

 • dat het doel van ons apostolaat bovenal de grotere eer van God is en de groei van zijn Koninkrijk
   

 • dat we een open oog hebben voor geestelijke en materiële noden
   

 • dat we zorgvuldig en nederig luisteren naar de noden van anderen: "De armen zijn onze leermeesters"
   

 • dat we anderen toerusten om hun eigen problemen op te lossen door vorming en hulp bij zelf-organisatie
   

 • dat we trachten te leven met de Vincentiaanse deugden, zoals ze ons m.n. door onze Mede-stichter zijn aanbevolen: eenvoud, goed voorbeeld, liefde voor de broeders, vroomheid, voorzichtigheid, zachtheid, volharding, wijsheid en kennis, ijver en vertrouwen.

st-vincent-fb-quote-7-20-1024x1024.png

"De armen zijn onze leermeesters"

Vincent de Paul

bottom of page