top of page

Br. Jos Lefeber

Br. Jos Lefeber

Het gezin van kapper annex sigarenwinkelier Lefeber bestond uit tien kinderen. Er heerste een gezellige sfeer in huis, wat Jos niet belette om veel op straat te spelen. “Ze noemden me straatjongen''. Zijn broer Ben deed in 1941 als br. Virgilius zijn professie. Jos volgde hem als br. Gerwin in 1952. Hij was onderwijzer in Nijmegen en ging in 1960 aan het Instituut voor Doven in Sint Michielsgestel werken. Daarna was hij overste van de communiteit in Veghel. Toch vond hij dat hij beter kon functioneren in begeleiding en vorming van mensen. Hij rustte zich daarvoor toe in opleiding en studie. 


In de woelige jaren 70 werd hij lid van ons Centrum voor Vernieuwing en Verdieping in Maastricht. Samen met Theo Mandos z.g. bezocht hij onze communiteiten en begeleidde die in het 'nieuwe gelovige denken'. Jos sloot zich daarna aan bij de nieuwe ( gemengde ) leefgroep in Almere. Toen dit project ten einde liep werd hij begeleider, gespreksleider en coach van religieuzen. Hij was op een toegewijde wijze meer dan dertig ordes en congregatie van dienst. 


Om gezondheidsredenen ging hij rond 2000 naar De Beyart, waar hij tot zijn overlijden zijn medemensen in dienstvaardigheid nabij was. Jos was een diep gelovig mens, die woekerde met zijn kostbare gaven van hartelijkheid en goedheid. Hij had het vaak moeilijk om te beseffen dat hij in wezen een edel mens was en leed daar ook onder. Dat hij nu zijn welverdiende rust mag ontvangen in de warme nabijheid van de Eeuwige, die hij zo trouw diende.


Klik op de onderstaande links voor meer informatie:


Foto-reportage uitvaart

In Memoriam Oom Jos

26 november 1931

*

20 november 2021

bottom of page