top of page

Bijeenkomst Bezinning aan Huis

Wereldwijd met elkaar verbonden

Meer informatie

De broeders en geassocieerden uit Maastricht waren hiervoor uitgenodigd, maar ook leden van Kontaktgroep Maastricht (KGM) en de zusters en geïnteresseerde bewoners van het woonzorgcentrum De Beyart.

Centraal in deze bezinning en viering stond de verbondenheid met onze medebroeders FIC wereldwijd. Aan de hand van rituelen, gebeden, liederen, dans en informatie vergezeld van foto’s en beelden, werden de broeders uit Nederland, Chili, Ghana, Indonesië en Malawi present gesteld en vierden we samen onze wereldwijde verbondenheid.

Den Haag - Westeinde
Op zaterdag 20 mei vanaf 14.00 uur werd de bezinning en viering met hetzelfde thema gehouden in de St.-Jozefkapel van het Stadsklooster. Deelnemers waren: een aantal broeders FIC, de geassocieerde leden FIC, een groep vrienden en bekenden van het Stadsklooster, enkele leden van de nieuwe woongemeenschap van Westeinde 101.
Ieder kreeg het gebedsboekje uitgereikt.
Br. Frans Wils leidde de viering. Het programma werd enigszins aangepast. Er werden dia’s getoond van Ghana, Malawi, Chili en Indonesië, waarbij Nick van Wouwen, Frans Wils en Lo Koeleman hun verhaal vertelden en Valentinus Daru zijn dans opvoerde. We zongen telkens samen de liederen, de kaarsen werden een voor een aangestoken en Annemiek Jacobs las de gebeden voor elke provincie.
Na afloop was er zelfgebakken cake met koffie en thee.

bottom of page