top of page

Doorwerking Laudato Si'

Gift in de geest van Laudato Si'.

Meer informatie

Dit keer werd er - na een gezamenlijke maaltijd en een gebedsviering met als thema “Onze aarde, de ware tempel” - stilgestaan bij een viertal passages uit hoofdstuk 3: “De menselijke wortel van de economische crisis”. Het geloofsgesprek en de onderlinge uitwisseling vonden plaats aan de hand van een aantal persoonsgerichte vragen, die ieder had voorbereid.

Gift in de geest van Laudato Si’
Namens de broeders van het Religieus Huis Nederland heeft het bestuur een donatie gegeven aan de Stichting Voorgrond te Hilversum. Deze stichting doet wetenschappelijk onderzoek op het gebied van biodiversiteit en faciliteert “Land van ons”, een initiatief dat gericht is op biodiversiteit, het terugbrengen van natuurlijk leven in de vaak dode grond en landbouw te verrichten met respect voor de natuur. “Land van ons” heeft een coöperatie opgericht die tot doel heeft grotere en kleinere stukken landbouwgrond te verwerven en daarop groente en fruit te verbouwen. De coöperatie is groeiende en werkt uitnodigend en laat zien hoe er alternatieven zijn voor de gangbare teelt. Je kunt lid worden van “Land van ons” en grond kopen, maar ook een donatie doen aan de ondersteunende Stichting Voorgrond.

bottom of page