top of page

FIC-reis naar geestelijke verrijking

Spiritual journey 2023

Meer informatie

De deelnemers waren 6 broeders uit Indonesië, 5 uit Ghana, 2 uit Malawi, en 1 uit Chili.

Programma
Op zondag 1 oktober werd de Oase in het bijzijn van genodigden met een Eucharistieviering, voorgegaan door Mgr. Everard de Jong, officieel geopend door generale overste br. Augustine Kubdaar.
Het programma omvatte drie weken, met ieder een eigen focus:

Tijdens week 1 concentreerden de deelnemers zich op Onze identiteit: als mens, christen en ‘terug naar de bron’. Aan de orde kwamen: groepsdynamica, wie ben ik als mens en christen?, identiteit en zending van de broeder-religieus, omgaan met stress als religieus, groei naar psychologische en geestelijke volwassenheid, bezoek aan de FIC-historiekamer.

Week 2 stond in het teken van De spiritualiteit van de Stichters. De deelnemers pelgrimeerden naar de historische plaatsen van Louis Rutten en Broeder Bernardus: het geboortehuis van Rutten, de St.-Matthiaskerk, de Sint-Servaasbasiliek, het eerste klaslokaal, het huis In den Rooden Leeuw (de geboorte van de congregatie FIC), het klooster De Beyart, de FIC-begraafplaats aan de Anjoulaan achter onze voormalige Kweek- en Vakschool.
Verder werd er aandacht gegeven aan de “Gedragsregelen voor de Oversten” (Br. Bernardus Hoecken), Maria - onze patrones, bron van inspiratie en verbondenheid. Tijdens deze week deden de deelnemers ‘s morgens op genoemde historische plaatsen intense ervaringen op, die ze dan ‘s middags met elkaar deelden en later in hun thuissituatie zullen herbeleven en koesteren.

Week 3 legde het accent op Onze zending. Deelnemers stonden stil bij: de FIC-identiteit volgens onze Stichters, ons leven in gemeenschap, ons gebedsleven, de leiderschapsstijl van de Stichters, geroepen en gezonden als dragers van het Goede Nieuws in een vreugdevol leven, ons apostolisch leven, Maria’s Onbevlekte Ontvangenis: bron van vreugde, vertrouwen en moed.

Het Oase-programma vond voor elke deelnemer zijn hoogtepunt in het opstellen van een persoonlijk contract/convenant (“covenant”), dat in het openbaar werd uitgesproken en door generale overste br. Augustine Kubdaar werd ondertekend. In dit convenant had iedere deelnemer in punten uitgeschreven waaraan hij zou willen ‘werken’ terug in de thuissituatie.

Afsluiting
Op zaterdag 21 oktober werd de drieweekse bijeenkomst samen met genodigden en onze zusters-gastvrouwen afgesloten met een Eucharistieviering, waarin Mgr. Everard de Jong weer voorging en naar alle kanten dank werd uitgesproken. Daarna was er een gezamenlijk souper, gevolgd door een gezellige culturele avond met inbreng uit de verschillende FIC-provincies.

bottom of page