top of page
Pangudi Luhur Junior High School in Tanjung 2021.jpg

Welcome

Brothers of Men

NIEUWS

Het feest van de Geest
die ons bezielt.
Die Geest is het vuur
dat ons beweegt
om ons leven te leiden
in de Geest van Jezus.

Die Geest zet ons aan
tot daden van betrokken
menselijkheid.

Waardoor
daden van gerechtigheid
onze samenleving
een positieve impuls geven.

Laten we bidden
dat we vervuld mogen worden
van die Geest.

Zalig Pinksteren


Kees Gordijn

Pinksteren

2024

Het feest van de Geest
die ons bezielt.
Die Geest is het vuur
dat ons beweegt
om ons leven te leiden
in de Geest van Jezus.

Die Geest zet ons aan
tot daden van betrokken
menselijkheid.

Waardoor
daden van gerechtigheid
onze samenleving
een positieve impuls geven.

Laten we bidden
dat we vervuld mogen worden
van die Geest.

Zalig Pinksteren


Kees Gordijn

Officieel kennismakingsbezoek

Bezoek bischoppelijk gedelegeerde

Zr. Mary Amata Mueller

Officieel kennismakingsbezoek

In de eerste helft van juli 2023 nam br. Johan Muijtjens als ‘facilitator’ deel aan de bijeenkomst van vormingsleiders FIC, die gehouden werd in het retraitecentrum “Roncalli” in Salatiga, Indonesië.

Seminar ecologie

br. Johan Muijtjens

In de eerste helft van juli 2023 nam br. Johan Muijtjens als ‘facilitator’ deel aan de bijeenkomst van vormingsleiders FIC, die gehouden werd in het retraitecentrum “Roncalli” in Salatiga, Indonesië.

Op dinsdag 21 november vierden we in De Beyart onze stichtingsdag. Op deze zelfde dag overleed onze oudste broeder Hans van Leeuwen in de leeftijd van 97 jaar.
In 1840, nu 183 jaar geleden is onze Congregatie FIC in Maastricht met haar werk begonnen, met Mgr. Louis Rutten en broeder Bernardus Hoecken aan het roer.

Viering Stichtingsdag

21 november 2023

Op dinsdag 21 november vierden we in De Beyart onze stichtingsdag. Op deze zelfde dag overleed onze oudste broeder Hans van Leeuwen in de leeftijd van 97 jaar.
In 1840, nu 183 jaar geleden is onze Congregatie FIC in Maastricht met haar werk begonnen, met Mgr. Louis Rutten en broeder Bernardus Hoecken aan het roer.

Kruiswegviering in Den Haag en in Maastricht

Bezinning aan Huis

Veertigdagentijd

Kruiswegviering in Den Haag en in Maastricht

Veertig dagen
op weg naar Pasen.

We gedenken de weg
die Jezus is gegaan.
Een weg van lijden en dood.

Opdat wij
- in zijn voetspoor -
oog zouden hebben
voor ieder die om hulp roept.

En zo de Blijde Boodschap
doorgeven.


Kees Gordijn

Veertigdagentijd

2024

Veertig dagen
op weg naar Pasen.

We gedenken de weg
die Jezus is gegaan.
Een weg van lijden en dood.

Opdat wij
- in zijn voetspoor -
oog zouden hebben
voor ieder die om hulp roept.

En zo de Blijde Boodschap
doorgeven.


Kees Gordijn

Bijdrage van br. Wim Swüste: Op deze dag worden we elk jaar erop geattendeerd, dat het met het naleven van de Mensenrechten op veel plaatsen in onze wereld veel te wensen overlaat.

Dag van de Mensenrechten

10 december 2023

Bijdrage van br. Wim Swüste: Op deze dag worden we elk jaar erop geattendeerd, dat het met het naleven van de Mensenrechten op veel plaatsen in onze wereld veel te wensen overlaat.

Samen vieren
dat de Messias
is geboren.

Die niet alleen toen
zijn verlossend werk
heeft verricht.

Die verlossende kracht
is er nog steeds,
en dat vieren we.

Wensen wij elkaar
een gezegende Kersttijd


Kees Gordijn

Kerstmis

2023

Samen vieren
dat de Messias
is geboren.

Die niet alleen toen
zijn verlossend werk
heeft verricht.

Die verlossende kracht
is er nog steeds,
en dat vieren we.

Wensen wij elkaar
een gezegende Kersttijd


Kees Gordijn

Op 31 januari kwamen de leden van gespreksgroep IDRL weer bij elkaar

Gespreksgroep In den Rooden Leeuw

Thema: Toekomst

Op 31 januari kwamen de leden van gespreksgroep IDRL weer bij elkaar

Van zondagavond 10 maart tot en met 13 maart

Ziekentriduüm 2024

In de Beyart kapel

Van zondagavond 10 maart tot en met 13 maart

Op vrijdag 8 december vierden we het feest van onze patrones: Maria Onbevlekt Ontvangen. Pastor Jo Wolters ging voor in de Eucharistieviering om 10.30 uur in de kapel van De Beyart.

Maria Onbevlekt Ontvangen

8 december 2023

Op vrijdag 8 december vierden we het feest van onze patrones: Maria Onbevlekt Ontvangen. Pastor Jo Wolters ging voor in de Eucharistieviering om 10.30 uur in de kapel van De Beyart.


In deze tijd van Allerheiligen en Allerzielen gedenken wij met grote dankbaarheid de 
medebroeders die gedurende de voorbije twaalf maanden, sinds november 2022, zijn overleden.

In dankbare herinnering


Wij voelen ons blijvend verbonden met al onze overleden medebroeders


In deze tijd van Allerheiligen en Allerzielen gedenken wij met grote dankbaarheid de
medebroeders die gedurende de voorbije twaalf maanden, sinds november 2022, zijn overleden.

HET VERHAAL GAAT VERDER
Tanjung muziekkorps oct 2021.jpg
Zowel in Nederland als in onze andere provincies gaat het verhaal, dat de stichters Louis Rutten en broeder Bernardus Hoecken inspireerde en waaraan zij vorm gaven, verder.
Daru chapel Solo.jpg
Tanjung oct 2021.jpg
2021-A brother at his apostolate Indonesia.jpg

Broeders van Maastricht

WAT BEWEEGT ONS?
Wij zijn mannen die gekozen hebben om, in het voetspoor van Jezus van Nazareth, ons leven te wijden aan het welzijn van onze medemensen, met name die mensen die tot de armen en zwakken behoren.Wij willen ons dienstbaar opstellen, sober en matig in het leven staan, met een luisterend oor naar de noden om ons heen.

SPECIAL PREFERENCE

Maryview Oct. 2021 br. Raphael Besigrinee.jpg

In the spirit of our Founders

It is emphatically stated here that living in the spirit of our founders also means: having a special love for the poor and disadvantaged, for the disadvantaged and disabled, for the socially weaker and forgotten groups, for those who experience little love.

Brothers of Men

IN MEMORIAM
Lieshout, Henk van.JPG

Br. Jozef Hengst

5 mei 1935

*

24 feb. 2024

Rinus werd op 5 mei 1935 in Schiedam geboren. Op 15 augustus 1957 legde hij zijn geloften af in onze congregatie en nam zijn broedernaam Jozef aan. De ziekenzalving ontving hij op woensdag 31 januari 2024. Hij overleed op zaterdag 24 februari 2024 in Maastricht.

Lieshout, Henk van.JPG

Br. Aufridus Soudant

9 apr. 1924

*

25 dec. 2022

Br. Sjef is geboren op 9 april 1924 in Gronsveld.
Sjef legde zijn Geloften af bij de Broeders FIC op
15 augustus 1945.
Op 25 december 2022 overleed hij in het WZC
De Beyart in Maastricht.

Lieshout, Henk van.JPG

Br. Gerard Hermans

17 jun. 1931

*

12 dec. 2021

Br. Gerard is geboren op 17 juni 1931 in Maastricht.
Hij legde zijn Geloften af in de FIC op 15 augustus 1951.
Op 12 december 2021 overleed hij in het MUMC+ in Maastricht.

Lieshout, Henk van.JPG

Br. Hans van Leeuwen

7 sep. 1926

*

21 nov. 2023

Broeder Hans werd geboren op 7 september 1926.
Op 15 augustus 1948 legde hij zijn Geloften af.
Op 21 november 2023 overleed hij in WZC De Beyart in Maastricht.

Lieshout, Henk van.JPG

Br. Paul Marx

25 jun. 1931

*

23 mei 2022

Paul is geboren in Hasselt (België) op 25 juni 1931.
Op 15 augustus deed hij in 1951 zijn professie in de FIC
Hij overleed op 23 mei 2022 in het WZC De Beyart in Maastricht
Wie nu denkt dat we met een onontwikkelde medemens te doen hadden, heeft het totaal mis. Paul las regelmatig geestelijke lectuur, waarbij het boek van Guardini 'De Heer' zijn lievelingsliteratuur was.

Lieshout, Henk van.JPG

Br. Jos Lefeber

26 nov. 1931

*

20 nov. 2021

Broeder Jos werd geboren op 26 november 1931 te Amsterdam.
Op 15 augustus 1952 legde hij zijn Geloften af bij de Broeders FIC.
Hij ging van ons heen op 20 november 2021 in Maastricht.

Lieshout, Henk van.JPG

Br. Henk Munnich

30 okt. 1938

*

16 mei 2023

Henk werd geboren op 30 oktober 1938 in Yogyakarta, Indonesië. Op 15 augustus 1960 legde hij zijn Geloften af in De Beyart in Maastricht. In 1995 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij overleed op 16 mei 2023 te Alkmaar.

Lieshout, Henk van.JPG

Br. Henk van Lieshout

17 dec. 1933

*

6 feb. 2022

“Ik ben niet trots van hart,
niet verwaand kijk ik uit mijn ogen.
Ik zoek het niet in het grote,
noch in zaken die mij te boven gaan.
Heel mijn leven staat hierop gericht:
dat vrede en vreugde mijn deel mogen zijn.”

BROTHERS OF PEOPLE

REGISTRATION FOR OUR NEWSLETTER

NEW PROJECTS / COMMITMENT

Het FIC Solidariteitsfonds is in het leven geroepen ter financiële ondersteuning van FIC-projecten die bestemd zijn voor minderbedeelden, vooral op het gebied van opvoeding, onderwijs en vorming. Daarnaast is er speciale aandacht voor projecten met een positief effect op het klimaat of het milieu.

OUR AREAS AROUND THE WORLD

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

HOW PEOPLE THINK ABOUT US

"I'm a testimonial.

Click to edit me and add text that says something nice about you and your services "

- Tina & James Heart

"I'm a testimonial.

Click to edit me and add text that says something nice about you and your services "

- Mary van den Reich

"I'm a testimonial.

Click to edit me and add text that says something nice about you and your services "

- Paul & Susan Taylor

ONZE INZET

70 jaar Broeders FIC in Chili

Presentatie van vijf scholen die destijds

door de Broeders zijn opgezet.

bottom of page