top of page
Pangudi Luhur Junior High School in Tanjung 2021.jpg

Welkom

Broeders van Maastricht FIC

NIEUWS

Voorbereidingstijd
om te gedenken,
dat God
mens geworden is.

Een God-met-ons,
opdat we samen
van onze wereld
een veilig oord maken,
waar mensen
tot hun recht komen.

“Zozeer heeft God
de wereld lief,
dat Hij zijn enige Zoon
heeft gegeven,
opdat ieder die in hem gelooft
niet verloren gaat,
maar eeuwig leven heeft.”
(Joh. 3, 16)

Kees Gordijn

Advent

2023

Voorbereidingstijd
om te gedenken,
dat God
mens geworden is.

Een God-met-ons,
opdat we samen
van onze wereld
een veilig oord maken,
waar mensen
tot hun recht komen.

“Zozeer heeft God
de wereld lief,
dat Hij zijn enige Zoon
heeft gegeven,
opdat ieder die in hem gelooft
niet verloren gaat,
maar eeuwig leven heeft.”
(Joh. 3, 16)

Kees Gordijn

Op donderdag 31 augustus vond de zevende FIC ontmoetingsdag plaats.

Ontmoetingsdag FIC augustus 2023

In gastenzaal "Kras" van De Beyart

Op donderdag 31 augustus vond de zevende FIC ontmoetingsdag plaats.

Buitenexpositie en lezingen in de Capucijnenhof en In de Rode Leeuw in Maastricht.

Tentoonstelling over de Broeders van Maastricht

Open Monumentendag
9 en 10 september 2023

Buitenexpositie en lezingen in de Capucijnenhof en In de Rode Leeuw in Maastricht.

In juni werd de Congregationele Vergadering gehouden en in juli was de Bijeenkomst van de Vormingsleiders.

FIC-bijeenkomsten in Indonesië

juni/juli 2023

In juni werd de Congregationele Vergadering gehouden en in juli was de Bijeenkomst van de Vormingsleiders.


In deze tijd van Allerheiligen en Allerzielen gedenken wij met grote dankbaarheid de 
medebroeders die gedurende de voorbije twaalf maanden, sinds november 2022, zijn overleden.

In dankbare herinnering


Wij voelen ons blijvend verbonden met al onze overleden medebroeders


In deze tijd van Allerheiligen en Allerzielen gedenken wij met grote dankbaarheid de
medebroeders die gedurende de voorbije twaalf maanden, sinds november 2022, zijn overleden.

In het retraite- en bezinningscentrum van de Zusters onder de Bogen heeft van 1 t/m 21 oktober de zgn. "Oase" plaatsgevonden.

FIC-reis naar geestelijke verrijking

Spiritual journey 2023

In het retraite- en bezinningscentrum van de Zusters onder de Bogen heeft van 1 t/m 21 oktober de zgn. "Oase" plaatsgevonden.

Samengesteld door br. Wim Swüste en gehouden door  overste br. Wim Luiten tijdens de viering in de Cellebroederskapel

Homilie bij de jubilarissenviering

Maria Tenhemelopneming

Samengesteld door br. Wim Swüste en gehouden door overste br. Wim Luiten tijdens de viering in de Cellebroederskapel

Op 29 januari 1953 arriveerden de eerste broeders FIC in Chili, nu 70 jaar geleden. In de loop van dit jaar zal de Chileense provincie, die nu nog uit acht broeders bestaat, aan deze 70 jaar aanwezigheid aandacht besteden.

70 jaar Broeders van Maastricht in Chili

Missie gestart in 1952

Op 29 januari 1953 arriveerden de eerste broeders FIC in Chili, nu 70 jaar geleden. In de loop van dit jaar zal de Chileense provincie, die nu nog uit acht broeders bestaat, aan deze 70 jaar aanwezigheid aandacht besteden.

De werkgroep Bezinning aan Huis organiseerde deze bezinning en viering in de kapel van De Beyart te Maastricht op 12 oktober

Maria onbevlekt ontvangen

Bron van inspiratie en verbondenheid

De werkgroep Bezinning aan Huis organiseerde deze bezinning en viering in de kapel van De Beyart te Maastricht op 12 oktober

September is de maand van de Scheppingsperiode: een tijd van extra aandacht onze zorg en verantwoordelijkheid voor 'ons gemeenschappelijk huis', zoals paus Franciscus dat noemt.

Viering van de scheppingsperiode 2023

Vier gebedsvieringen beschikbaar

September is de maand van de Scheppingsperiode: een tijd van extra aandacht onze zorg en verantwoordelijkheid voor 'ons gemeenschappelijk huis', zoals paus Franciscus dat noemt.

We staan nog even stil bij de overweging van de gebedsviering van 14 augustus:
“Dankbaar zijn komt je niet zo maar aangewaaid. Het moet je worden aangeleerd. Wanneer je een dankbaar mens bent, voel je dat je een gelukkiger leven gaat leiden. Je krijgt meer oog voor datgene wat je door de dag overkomt. Je krijgt oog voor kleine, soms onbenullige zaken. Je voelt je sterker bij tegenslag. Je merkt dat jou bepaalde mooie dingen ‘zo maar’ in de schoot worden geworpen. Je voelt je beter in je vel zitten en ... je wordt ook een rijker mens voor je omgeving. Je voelt je sterker bij tegenslag. Dankbare mensen maken het leven voor elkaar draagbaar. De genezen Samaritaan uit het Lucasevangelie kan ons daarbij een goed voorbeeld zijn.”

Jubilarissen FIC 2023

Jubelfeest op 14 en 15 augustus

We staan nog even stil bij de overweging van de gebedsviering van 14 augustus:
“Dankbaar zijn komt je niet zo maar aangewaaid. Het moet je worden aangeleerd. Wanneer je een dankbaar mens bent, voel je dat je een gelukkiger leven gaat leiden. Je krijgt meer oog voor datgene wat je door de dag overkomt. Je krijgt oog voor kleine, soms onbenullige zaken. Je voelt je sterker bij tegenslag. Je merkt dat jou bepaalde mooie dingen ‘zo maar’ in de schoot worden geworpen. Je voelt je beter in je vel zitten en ... je wordt ook een rijker mens voor je omgeving. Je voelt je sterker bij tegenslag. Dankbare mensen maken het leven voor elkaar draagbaar. De genezen Samaritaan uit het Lucasevangelie kan ons daarbij een goed voorbeeld zijn.”

HET VERHAAL GAAT VERDER
Tanjung muziekkorps oct 2021.jpg
Zowel in Nederland als in onze andere provincies gaat het verhaal, dat de stichters Louis Rutten en broeder Bernardus Hoecken inspireerde en waaraan zij vorm gaven, verder.
Daru chapel Solo.jpg
Tanjung oct 2021.jpg
2021-A brother at his apostolate Indonesia.jpg

Broeders van Maastricht

WAT BEWEEGT ONS?
Wij zijn mannen die gekozen hebben om, in het voetspoor van Jezus van Nazareth, ons leven te wijden aan het welzijn van onze medemensen, met name die mensen die tot de armen en zwakken behoren.Wij willen ons dienstbaar opstellen, sober en matig in het leven staan, met een luisterend oor naar de noden om ons heen.
BIJZONDERE VOORLIEFDE
Maryview Oct. 2021 br. Raphael Besigrinee.jpg

In de geest van onze Stichters

 

Met nadruk wordt hier gesteld, dat leven in de geest van onze stichters eveneens betekent: bijzondere voorliefde hebben voor armen en misdeelden, voor achtergestelden en minder valide mensen, voor de sociaal zwakkere en vergeten groepen, voor hen die weinig liefde ondervinden.

(Art. 17 van de Constituties)

Broeders van Mensen

IN MEMORIAM
Lieshout, Henk van.JPG

Br. Hans van Leeuwen

7 sep. 1926

*

21 nov. 2023

Broeder Hans werd geboren op 7 september 1926.
Op 15 augustus 1948 legde hij zijn Geloften af.
Op 21 november 2023 overleed hij in WZC De Beyart in Maastricht.

Lieshout, Henk van.JPG

Br. Paul Marx

25 jun. 1931

*

23 mei 2022

Paul is geboren in Hasselt (België) op 25 juni 1931.
Op 15 augustus deed hij in 1951 zijn professie in de FIC
Hij overleed op 23 mei 2022 in het WZC De Beyart in Maastricht
Wie nu denkt dat we met een onontwikkelde medemens te doen hadden, heeft het totaal mis. Paul las regelmatig geestelijke lectuur, waarbij het boek van Guardini 'De Heer' zijn lievelingsliteratuur was.

Lieshout, Henk van.JPG

Br. Jos Lefeber

26 nov. 1931

*

20 nov. 2021

Broeder Jos werd geboren op 26 november 1931 te Amsterdam.
Op 15 augustus 1952 legde hij zijn Geloften af bij de Broeders FIC.
Hij ging van ons heen op 20 november 2021 in Maastricht.

Lieshout, Henk van.JPG

Br. Henk Munnich

30 okt. 1938

*

16 mei 2023

Henk werd geboren op 30 oktober 1938 in Yogyakarta, Indonesië. Op 15 augustus 1960 legde hij zijn Geloften af in De Beyart in Maastricht. In 1995 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij overleed op 16 mei 2023 te Alkmaar.

Lieshout, Henk van.JPG

Br. Henk van Lieshout

17 dec. 1933

*

6 feb. 2022

“Ik ben niet trots van hart,
niet verwaand kijk ik uit mijn ogen.
Ik zoek het niet in het grote,
noch in zaken die mij te boven gaan.
Heel mijn leven staat hierop gericht:
dat vrede en vreugde mijn deel mogen zijn.”

Lieshout, Henk van.JPG

Br. Aufridus Soudant

9 apr. 1924

*

25 dec. 2022

Br. Sjef is geboren op 9 april 1924 in Gronsveld.
Sjef legde zijn Geloften af bij de Broeders FIC op
15 augustus 1945.
Op 25 december 2022 overleed hij in het WZC
De Beyart in Maastricht.

Lieshout, Henk van.JPG

Br. Gerard Hermans

17 jun. 1931

*

12 dec. 2021

Br. Gerard is geboren op 17 juni 1931 in Maastricht.
Hij legde zijn Geloften af in de FIC op 15 augustus 1951.
Op 12 december 2021 overleed hij in het MUMC+ in Maastricht.

BROEDERS VAN MAASTRICHT

REGISTRATIE VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

ONZE PROJECTEN /

ONZE INZET

Het FIC Solidariteitsfonds is in het leven geroepen ter financiële ondersteuning van FIC-projecten die bestemd zijn voor minderbedeelden, vooral op het gebied van opvoeding, onderwijs en vorming. Daarnaast is er speciale aandacht voor projecten met een positief effect op het klimaat of het milieu.

ONZE GEBIEDEN OVER DE GEHELE WERELD

Al in 1848 werden er broeders uitgezonden naar België, vanaf 1920 naar Indonesië, en vervolgens naar Chili, Sierra Leone, Pakistan, Malawi, Spanje, Ghana en Zambia.

UIT HET GASTENBOEK

Van 1959 t/m 1965 heb ik op de lagere school te Waalwijk gezeten. De naam van deze school was Sint Petrus. Ik heb goede herinneringen aan deze schooltijd.

-  Jan Dollekens -

Ik ben een oud-leerling van de Broederschool Molenberg (1957-1963).
Een periode met heel mooie herinneringen, vooral ook aan de broeders die les gaven.

- Martin Derks -

Ik volgde bij u lager onderwijs en denk daar met veel plezier aan terug! Ik woon al enige tijd in de VS, maar zal nimmer vergeten hoe fijn het altijd was om 'op De Beyart' te komen. Ik dank u allen hartelijk voor de berichten die ik steeds ontvang.

- Paul van der Maas -

Schermafbeelding Buin 1980.png
ONZE INZET

Centro Educacional Hermano Bernardo 1980-2020 Buin, Chili

School voor zwakbegaafde kinderen

Klik hier om de video te zien:

40 años CEHB Defintivo.mp4

bottom of page