top of page
Pangudi Luhur Junior High School in Tanjung 2021.jpg

Welkom

Broeders van Maastricht FIC

NIEUWS

Broeder Frans Wils was te zien in de uitzending over de klimaatbeweging

TV-rubriek Kruispunt

Een leefbare wereld voor alle mensen

Broeder Frans Wils was te zien in de uitzending over de klimaatbeweging

Van 16 t/m 21 juni is er een retraite rond het thema Dankbaarheid en Hoop

Beyart-retraite

2024

Van 16 t/m 21 juni is er een retraite rond het thema Dankbaarheid en Hoop

Officieel kennismakingsbezoek

Bezoek bischoppelijk gedelegeerde

Zr. Mary Amata Mueller

Officieel kennismakingsbezoek

In de eerste helft van juli 2023 nam br. Johan Muijtjens als ‘facilitator’ deel aan de bijeenkomst van vormingsleiders FIC, die gehouden werd in het retraitecentrum “Roncalli” in Salatiga, Indonesië.

Seminar ecologie

br. Johan Muijtjens

In de eerste helft van juli 2023 nam br. Johan Muijtjens als ‘facilitator’ deel aan de bijeenkomst van vormingsleiders FIC, die gehouden werd in het retraitecentrum “Roncalli” in Salatiga, Indonesië.

Op 17 april kwam de gespreksgroep IDRL bij elkaar

Gespreksgroep In de Rooden Leeuw

Thema: waardering

Op 17 april kwam de gespreksgroep IDRL bij elkaar

Het feest van de Geest
die ons bezielt.
Die Geest is het vuur
dat ons beweegt
om ons leven te leiden
in de Geest van Jezus.

Die Geest zet ons aan
tot daden van betrokken
menselijkheid.

Waardoor
daden van gerechtigheid
onze samenleving
een positieve impuls geven.

Laten we bidden
dat we vervuld mogen worden
van die Geest.

Zalig Pinksteren


Kees Gordijn

Pinksteren

2024

Het feest van de Geest
die ons bezielt.
Die Geest is het vuur
dat ons beweegt
om ons leven te leiden
in de Geest van Jezus.

Die Geest zet ons aan
tot daden van betrokken
menselijkheid.

Waardoor
daden van gerechtigheid
onze samenleving
een positieve impuls geven.

Laten we bidden
dat we vervuld mogen worden
van die Geest.

Zalig Pinksteren


Kees Gordijn

Veertig dagen
op weg naar Pasen.

We gedenken de weg
die Jezus is gegaan.
Een weg van lijden en dood.

Opdat wij
- in zijn voetspoor -
oog zouden hebben
voor ieder die om hulp roept.

En zo de Blijde Boodschap
doorgeven.


Kees Gordijn

Veertigdagentijd

2024

Veertig dagen
op weg naar Pasen.

We gedenken de weg
die Jezus is gegaan.
Een weg van lijden en dood.

Opdat wij
- in zijn voetspoor -
oog zouden hebben
voor ieder die om hulp roept.

En zo de Blijde Boodschap
doorgeven.


Kees Gordijn

Bijdrage van br. Wim Swüste: Op deze dag worden we elk jaar erop geattendeerd, dat het met het naleven van de Mensenrechten op veel plaatsen in onze wereld veel te wensen overlaat.

Dag van de Mensenrechten

10 december 2023

Bijdrage van br. Wim Swüste: Op deze dag worden we elk jaar erop geattendeerd, dat het met het naleven van de Mensenrechten op veel plaatsen in onze wereld veel te wensen overlaat.

Centraal in deze viering stond de persoon van Jezus van Nazareth

Bezinning aan Huis: Kruiswegviering

in Maastricht en Den Haag

Centraal in deze viering stond de persoon van Jezus van Nazareth

Op 31 januari kwamen de leden van gespreksgroep IDRL weer bij elkaar

Gespreksgroep In den Rooden Leeuw

Thema: Toekomst

Op 31 januari kwamen de leden van gespreksgroep IDRL weer bij elkaar

Van zondagavond 10 maart tot en met 13 maart

Ziekentriduüm 2024

In de Beyart kapel

Van zondagavond 10 maart tot en met 13 maart

Op vrijdag 8 december vierden we het feest van onze patrones: Maria Onbevlekt Ontvangen. Pastor Jo Wolters ging voor in de Eucharistieviering om 10.30 uur in de kapel van De Beyart.

Maria Onbevlekt Ontvangen

8 december 2023

Op vrijdag 8 december vierden we het feest van onze patrones: Maria Onbevlekt Ontvangen. Pastor Jo Wolters ging voor in de Eucharistieviering om 10.30 uur in de kapel van De Beyart.

HET VERHAAL GAAT VERDER
Tanjung muziekkorps oct 2021
Zowel in Nederland als in onze andere provincies gaat het verhaal, dat de stichters Louis Rutten en broeder Bernardus Hoecken inspireerde en waaraan zij vorm gaven, verder.
chapel Solo Indonesia
Tanjung Indonesia Oct 2021
2021-A FIC brother at his apostolate Indonesia

Broeders van Maastricht

WAT BEWEEGT ONS?
Wij zijn mannen die gekozen hebben om, in het voetspoor van Jezus van Nazareth, ons leven te wijden aan het welzijn van onze medemensen, met name die mensen die tot de armen en zwakken behoren.Wij willen ons dienstbaar opstellen, sober en matig in het leven staan, met een luisterend oor naar de noden om ons heen.
BIJZONDERE VOORLIEFDE
Maryview Oct. 2021 br. Raphael Besigrinee

In de geest van onze Stichters

 

Met nadruk wordt hier gesteld, dat leven in de geest van onze stichters eveneens betekent: bijzondere voorliefde hebben voor armen en misdeelden, voor achtergestelden en minder valide mensen, voor de sociaal zwakkere en vergeten groepen, voor hen die weinig liefde ondervinden.

(Art. 17 van de Constituties)

Broeders van Mensen

IN MEMORIAM
br. Henk van Lieshout

Br. Maarten Bouw

21 okt. 1932

*

10 jul. 2024

Maarten werd geboren op 21 oktober 1932 in Gemert. Door het afleggen van zijn geloften verbond hij zich als broeder Maarten aan de Congregatie FIC op 15 augustus 1957. Hij overleed op 10 juli 2024 in De Beyart in Maastricht.

br. Henk van Lieshout

Br. Henk Munnich

30 okt. 1938

*

16 mei 2023

Henk werd geboren op 30 oktober 1938 in Yogyakarta, Indonesië. Op 15 augustus 1960 legde hij zijn Geloften af in De Beyart in Maastricht. In 1995 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij overleed op 16 mei 2023 te Alkmaar.

br. Henk van Lieshout

Br. Henk van Lieshout

17 dec. 1933

*

6 feb. 2022

“Ik ben niet trots van hart,
niet verwaand kijk ik uit mijn ogen.
Ik zoek het niet in het grote,
noch in zaken die mij te boven gaan.
Heel mijn leven staat hierop gericht:
dat vrede en vreugde mijn deel mogen zijn.”

br. Henk van Lieshout

Br. Jozef Hengst

5 mei 1935

*

24 feb. 2024

Rinus werd op 5 mei 1935 in Schiedam geboren. Op 15 augustus 1957 legde hij zijn geloften af in onze congregatie en nam zijn broedernaam Jozef aan. De ziekenzalving ontving hij op woensdag 31 januari 2024. Hij overleed op zaterdag 24 februari 2024 in Maastricht.

br. Henk van Lieshout

Br. Aufridus Soudant

9 apr. 1924

*

25 dec. 2022

Br. Sjef is geboren op 9 april 1924 in Gronsveld.
Sjef legde zijn Geloften af bij de Broeders FIC op
15 augustus 1945.
Op 25 december 2022 overleed hij in het WZC
De Beyart in Maastricht.

br. Henk van Lieshout

Br. Gerard Hermans

17 jun. 1931

*

12 dec. 2021

Br. Gerard is geboren op 17 juni 1931 in Maastricht.
Hij legde zijn Geloften af in de FIC op 15 augustus 1951.
Op 12 december 2021 overleed hij in het MUMC+ in Maastricht.

br. Henk van Lieshout

Br. Hans van Leeuwen

7 sep. 1926

*

21 nov. 2023

Broeder Hans werd geboren op 7 september 1926.
Op 15 augustus 1948 legde hij zijn Geloften af.
Op 21 november 2023 overleed hij in WZC De Beyart in Maastricht.

br. Henk van Lieshout

Br. Paul Marx

25 jun. 1931

*

23 mei 2022

Paul is geboren in Hasselt (België) op 25 juni 1931.
Op 15 augustus deed hij in 1951 zijn professie in de FIC
Hij overleed op 23 mei 2022 in het WZC De Beyart in Maastricht
Wie nu denkt dat we met een onontwikkelde medemens te doen hadden, heeft het totaal mis. Paul las regelmatig geestelijke lectuur, waarbij het boek van Guardini 'De Heer' zijn lievelingsliteratuur was.

br. Henk van Lieshout

Br. Jos Lefeber

26 nov. 1931

*

20 nov. 2021

Broeder Jos werd geboren op 26 november 1931 te Amsterdam.
Op 15 augustus 1952 legde hij zijn Geloften af bij de Broeders FIC.
Hij ging van ons heen op 20 november 2021 in Maastricht.

BROEDERS VAN MAASTRICHT

REGISTRATIE VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

ONZE PROJECTEN /

ONZE INZET

Het FIC Solidariteitsfonds is in het leven geroepen ter financiële ondersteuning van FIC-projecten die bestemd zijn voor minderbedeelden, vooral op het gebied van opvoeding, onderwijs en vorming. Daarnaast is er speciale aandacht voor projecten met een positief effect op het klimaat of het milieu.

ONZE GEBIEDEN OVER DE GEHELE WERELD

Al in 1848 werden er broeders uitgezonden naar België, vanaf 1920 naar Indonesië, en vervolgens naar Chili, Sierra Leone, Pakistan, Malawi, Spanje, Ghana en Zambia.

UIT HET GASTENBOEK

Van 1959 t/m 1965 heb ik op de lagere school te Waalwijk gezeten. De naam van deze school was Sint Petrus. Ik heb goede herinneringen aan deze schooltijd.

-  Jan Dollekens -

Ik ben een oud-leerling van de Broederschool Molenberg (1957-1963).
Een periode met heel mooie herinneringen, vooral ook aan de broeders die les gaven.

- Martin Derks -

Ik volgde bij u lager onderwijs en denk daar met veel plezier aan terug! Ik woon al enige tijd in de VS, maar zal nimmer vergeten hoe fijn het altijd was om 'op De Beyart' te komen. Ik dank u allen hartelijk voor de berichten die ik steeds ontvang.

- Paul van der Maas -

ONZE INZET

70 jaar Broeders FIC in Chili

Presentatie van vijf scholen die destijds

door de Broeders zijn opgezet.

bottom of page