top of page
Pangudi Luhur Junior High School in Tanjung 2021.jpg

Welkom

Broeders van Maastricht FIC

WAT BEWEEGT ONS?
Wij zijn mannen die gekozen hebben om, in het voetspoor van Jezus van Nazareth, ons leven te wijden aan het welzijn van onze medemensen, met name die mensen die tot de armen en zwakken behoren.
Wij willen ons dienstbaar opstellen, sober en matig in het leven staan, met een luisterend oor naar de noden om ons heen.
HET VERHAAL GAAT VERDER
Tanjung muziekkorps oct 2021.jpg
Zowel in Nederland als in onze andere provincies gaat het verhaal, dat de stichters Louis Rutten en broeder Bernardus Hoecken inspireerde en waaraan zij vorm gaven, verder.
Daru chapel Solo.jpg
Tanjung oct 2021.jpg
2021-A brother at his apostolate Indonesia.jpg

Broeders van Maastricht

NIEUWS
September is de maand van de Scheppingsperiode: een tijd van extra aandacht onze zorg en verantwoordelijkheid voor 'ons gemeenschappelijk huis', zoals paus Franciscus dat noemt.

Viering van de scheppingsperiode 2023

vier gebedsvieringen beschikbaar

September is de maand van de Scheppingsperiode: een tijd van extra aandacht onze zorg en verantwoordelijkheid voor 'ons gemeenschappelijk huis', zoals paus Franciscus dat noemt.

Een bezinnend stilstaan bij het leven en de eindigheid daarvan.

Ziekentriduüm

25 t/m 28 juni 2023

Een bezinnend stilstaan bij het leven en de eindigheid daarvan.

Geest van God,
die mensen raakt,
uitdaagt en
nieuwe wegen wijst.

Sprankelend en uitdagend
zich in mensen openbaart,
hen oproept om
nieuw te zijn
en met de blijde boodschap
vandaag
mensen hoop en perspectief
te bieden.

Zalig Pinksteren

Kees Gordijn

Pinksteren

2023

Geest van God,
die mensen raakt,
uitdaagt en
nieuwe wegen wijst.

Sprankelend en uitdagend
zich in mensen openbaart,
hen oproept om
nieuw te zijn
en met de blijde boodschap
vandaag
mensen hoop en perspectief
te bieden.

Zalig Pinksteren

Kees Gordijn

Op 23 maart 2023 kwamen de broeders en geassocieerden van het Religieus Huis Nederland FIC bij elkaar voor een FIC-ontmoetingsdag.

Ontmoetingsdag FIC Nederland

WZC De Beyart, Maastricht

Op 23 maart 2023 kwamen de broeders en geassocieerden van het Religieus Huis Nederland FIC bij elkaar voor een FIC-ontmoetingsdag.

Buitenexpositie en lezingen in de Capucijnenhof en In de Rode Leeuw in Maastricht.

Tentoonstelling over de Broeders van Maastricht

Open Monumentendag
9 en 10 september 2023

Buitenexpositie en lezingen in de Capucijnenhof en In de Rode Leeuw in Maastricht.

In juni werd de Congregationele Vergadering gehouden en in juli was de Bijeenkomst van de Vormingsleiders.

FIC-bijeenkomsten in Indonesië

juni/juli 2023

In juni werd de Congregationele Vergadering gehouden en in juli was de Bijeenkomst van de Vormingsleiders.

Op 15 maart kwamen de leden van de leefgroepen Capucijnengang en Prins Bisschopsingel weer bijeen in het huis In Den Rooden Leeuw voor een geloofsgesprek rond de encycliek Laudato Si'.

Doorwerking Laudato Si'

Gift in de geest van Laudato Si'.

Op 15 maart kwamen de leden van de leefgroepen Capucijnengang en Prins Bisschopsingel weer bijeen in het huis In Den Rooden Leeuw voor een geloofsgesprek rond de encycliek Laudato Si'.

Op 29 januari 1953 arriveerden de eerste broeders FIC in Chili, nu 70 jaar geleden. In de loop van dit jaar zal de Chileense provincie, die nu nog uit acht broeders bestaat, aan deze 70 jaar aanwezigheid aandacht besteden.

70 jaar Broeders van Maastricht in Chili

Missie gestart in 1952

Op 29 januari 1953 arriveerden de eerste broeders FIC in Chili, nu 70 jaar geleden. In de loop van dit jaar zal de Chileense provincie, die nu nog uit acht broeders bestaat, aan deze 70 jaar aanwezigheid aandacht besteden.

We staan nog even stil bij de overweging van de gebedsviering van 14 augustus:
“Dankbaar zijn komt je niet zo maar aangewaaid. Het moet je worden aangeleerd. Wanneer je een dankbaar mens bent, voel je dat je een gelukkiger leven gaat leiden. Je krijgt meer oog voor datgene wat je door de dag overkomt. Je krijgt oog voor kleine, soms onbenullige zaken. Je voelt je sterker bij tegenslag. Je merkt dat jou bepaalde mooie dingen ‘zo maar’ in de schoot worden geworpen. Je voelt je beter in je vel zitten en ... je wordt ook een rijker mens voor je omgeving. Je voelt je sterker bij tegenslag. Dankbare mensen maken het leven voor elkaar draagbaar. De genezen Samaritaan uit het Lucasevangelie kan ons daarbij een goed voorbeeld zijn.”

Jubilarissen FIC 2023

Jubelfeest op 14 en 15 augustus

We staan nog even stil bij de overweging van de gebedsviering van 14 augustus:
“Dankbaar zijn komt je niet zo maar aangewaaid. Het moet je worden aangeleerd. Wanneer je een dankbaar mens bent, voel je dat je een gelukkiger leven gaat leiden. Je krijgt meer oog voor datgene wat je door de dag overkomt. Je krijgt oog voor kleine, soms onbenullige zaken. Je voelt je sterker bij tegenslag. Je merkt dat jou bepaalde mooie dingen ‘zo maar’ in de schoot worden geworpen. Je voelt je beter in je vel zitten en ... je wordt ook een rijker mens voor je omgeving. Je voelt je sterker bij tegenslag. Dankbare mensen maken het leven voor elkaar draagbaar. De genezen Samaritaan uit het Lucasevangelie kan ons daarbij een goed voorbeeld zijn.”

Op 25 mei 2023 was er vanaf 16.30 uur in de kapel van De Beyart een bijeenkomst van Bezinning aan Huis.

Bijeenkomst Bezinning aan Huis

Wereldwijd met elkaar verbonden

Op 25 mei 2023 was er vanaf 16.30 uur in de kapel van De Beyart een bijeenkomst van Bezinning aan Huis.

Broeder Frans Wils vertelt: Elke dag komen er mensen voor het eerst in de Jozefkapel van het Stadsklooster Den Haag. Altijd zijn ze volkomen verrast als ze de op de eerste etage verscholen ruimte binnenkomen.Ze voelen zich geraakt door de/het onaanraakbare.

De Jozefkapel van het Stadsklooster

Den Haag

Broeder Frans Wils vertelt: Elke dag komen er mensen voor het eerst in de Jozefkapel van het Stadsklooster Den Haag. Altijd zijn ze volkomen verrast als ze de op de eerste etage verscholen ruimte binnenkomen.Ze voelen zich geraakt door de/het onaanraakbare.

In december 2022/januari 2023 is Nick een aantal weken in Ghana geweest om haar broer Hans te bezoeken die in Wa in de nieuwe Avellinus Janssens-communiteit woont en aan de St.Louis/Louis Rutten scholen werkt als financieel manager.

Nick van Wouwen in Ghana

Bezoek aan broer Hans

In december 2022/januari 2023 is Nick een aantal weken in Ghana geweest om haar broer Hans te bezoeken die in Wa in de nieuwe Avellinus Janssens-communiteit woont en aan de St.Louis/Louis Rutten scholen werkt als financieel manager.

BIJZONDERE VOORLIEFDE
Maryview Oct. 2021 br. Raphael Besigrinee.jpg

In de geest van onze Stichters

 

Met nadruk wordt hier gesteld, dat leven in de geest van onze stichters eveneens betekent: bijzondere voorliefde hebben voor armen en misdeelden, voor achtergestelden en minder valide mensen, voor de sociaal zwakkere en vergeten groepen, voor hen die weinig liefde ondervinden.

(Art. 17 van de Constituties)

Broeders van Mensen

IN MEMORIAM
Lieshout, Henk van.JPG

Br. Henk Munnich

30 okt. 1938

*

16 mei 2023

Henk werd geboren op 30 oktober 1938 in Yogyakarta, Indonesië. Op 15 augustus 1960 legde hij zijn Geloften af in De Beyart in Maastricht. In 1995 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij overleed op 16 mei 2023 te Alkmaar.

Lieshout, Henk van.JPG

Br. Henk van Lieshout

17 dec. 1933

*

6 feb. 2022

“Ik ben niet trots van hart,
niet verwaand kijk ik uit mijn ogen.
Ik zoek het niet in het grote,
noch in zaken die mij te boven gaan.
Heel mijn leven staat hierop gericht:
dat vrede en vreugde mijn deel mogen zijn.”

Lieshout, Henk van.JPG

Br. Aufridus Soudant

9 apr. 1924

*

25 dec. 2022

Br. Sjef is geboren op 9 april 1924 in Gronsveld.
Sjef legde zijn Geloften af bij de Broeders FIC op
15 augustus 1945.
Op 25 december 2022 overleed hij in het WZC
De Beyart in Maastricht.

Lieshout, Henk van.JPG

Br. Gerard Hermans

17 jun. 1931

*

12 dec. 2021

Br. Gerard is geboren op 17 juni 1931 in Maastricht.
Hij legde zijn Geloften af in de FIC op 15 augustus 1951.
Op 12 december 2021 overleed hij in het MUMC+ in Maastricht.

Lieshout, Henk van.JPG

Br. Paul Marx

25 jun. 1931

*

23 mei 2022

Paul is geboren in Hasselt (België) op 25 juni 1931.
Op 15 augustus deed hij in 1951 zijn professie in de FIC
Hij overleed op 23 mei 2022 in het WZC De Beyart in Maastricht
Wie nu denkt dat we met een onontwikkelde medemens te doen hadden, heeft het totaal mis. Paul las regelmatig geestelijke lectuur, waarbij het boek van Guardini 'De Heer' zijn lievelingsliteratuur was.

Lieshout, Henk van.JPG

Br. Jos Lefeber

26 nov. 1931

*

20 nov. 2021

Broeder Jos werd geboren op 26 november 1931 te Amsterdam.
Op 15 augustus 1952 legde hij zijn Geloften af bij de Broeders FIC.
Hij ging van ons heen op 20 november 2021 in Maastricht.

BROEDERS VAN MAASTRICHT

REGISTRATIE VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

ONZE PROJECTEN /

ONZE INZET

Het FIC Solidariteitsfonds is in het leven geroepen ter financiële ondersteuning van FIC-projecten die bestemd zijn voor minderbedeelden, vooral op het gebied van opvoeding, onderwijs en vorming. Daarnaast is er speciale aandacht voor projecten met een positief effect op het klimaat of het milieu.

ONZE GEBIEDEN OVER DE GEHELE WERELD

Al in 1848 werden er broeders uitgezonden naar België, vanaf 1920 naar Indonesië, en vervolgens naar Chili, Sierra Leone, Pakistan, Malawi, Spanje, Ghana en Zambia.

UIT HET GASTENBOEK

Van 1959 t/m 1965 heb ik op de lagere school te Waalwijk gezeten. De naam van deze school was Sint Petrus. Ik heb goede herinneringen aan deze schooltijd.

-  Jan Dollekens -

Ik ben een oud-leerling van de Broederschool Molenberg (1957-1963).
Een periode met heel mooie herinneringen, vooral ook aan de broeders die les gaven.

- Martin Derks -

Ik volgde bij u lager onderwijs en denk daar met veel plezier aan terug! Ik woon al enige tijd in de VS, maar zal nimmer vergeten hoe fijn het altijd was om 'op De Beyart' te komen. Ik dank u allen hartelijk voor de berichten die ik steeds ontvang.

- Paul van der Maas -

Schermafbeelding Buin 1980.png
ONZE INZET

Centro Educacional Hermano Bernardo 1980-2020 Buin, Chili

School voor zwakbegaafde kinderen

Klik hier om de video te zien:

40 años CEHB Defintivo.mp4

bottom of page