top of page

Br. Jozef Hengst

Br. Jozef Hengst

Jozef trad in bij de Congregatie van de Broeders FIC en ging werken als kok. Hij voerde zijn

vakmanschap uit op diverse plekken, waaronder het broederklooster De Beyart, Veghel,

Amsterdam en Schiedam. Jozef had een groot hart voor de mensen die zijn pad kruisten. Hij

wilde graag velen van dienst zijn. Hij werd prefect op een tweetal internaten en vervolgens

pastor. Daartoe volgde hij een pastorale vorming in het bisdom Rotterdam. Vanaf 1985 tot 2013

mocht hij in Den Haag en Rotterdam, zieken en ouderen geestelijk bijstaan.


De laatste jaren woonde hij in Woonzorgcentrum De Beyart. Hij genoot van het maken van

uitstapjes en het samenzijn met medebroeders. Trouw volgde hij alle vieringen van De Beyart

kapel vanuit zijn kamer en las elke ochtend de krant. Ondanks zijn steeds meer afnemende

gezondheid bleven zijn humor en woordgrappen altijd aanwezig. Hij toonde zich een

toegewijde medebroeder en belangstellend familielid. We zijn dankbaar voor zijn trouw en

dienstbaarheid als broeder van God en broeder van mensen.


We nemen afscheid van Jozef in de Eucharistieviering op vrijdag 1 maart om 14.30 uur in de

kapel van De Beyart. Na de viering wordt hij te ruste gelegd op het kerkhof van de broeders FIC

aan de Anjoulaan te Maastricht.


Namens de familie

Miriam Hengst

Riviermos 15

2661 MK Bergschenhoek


Namens de Congregatie FIC

Br. Wim Luiten, overste

Brusselsestraat 38

6211 PG Maastricht

5 mei 1935

*

24 februari 2024

bottom of page