top of page

Bezinning aan Huis: Kruiswegviering

in Maastricht en Den Haag

Meer informatie

BEZINNING AAN HUIS: KRUISWEGVIERING

Op donderdagmiddag 21 maart 2024 organiseerde de werkgroep Bezinning aan Huis een kruiswegviering in de kapel van De Beyart te Maastricht.
Centraal in deze viering in de Veertigdagentijd stond de persoon van Jezus van Nazareth: hoe hij door lijden en dood heen zijn weg is gegaan ten leven. We hebben gebruik gemaakt van de afbeeldingen van de veertien staties in de Sint Petruskerk in Hilvarenbeek. De staties zijn uitvergrote fragmenten die de essentie willen laten zien van de diverse momenten op Jezus’ kruisweg. Voor deze viering hebben we voor alle deelnemers een mooi boekje gemaakt, gebaseerd op de uitgave van Martien van Woerkum en Cees Remmers “Zie de mens - Kruisweg”, Uitgeverij Abdij van Berne, Heeswijk, 2010.
Dit boekje, samen met de gesproken tekst en de zang op cd, leidde ons langs de 14 staties van de Kruisweg “Zie de mens - een weg gaan ten leven”.

Dezelfde kruiswegviering werd op dinsdag 19 maart 2024, het feest van Sint Jozef, gehouden in Den Haag in de Sint-Jozefkapel aan het Westeinde, onder leiding van broeder Frans Wils. Er waren daar zo’n 40 deelnemers.

Alles bij elkaar waren het geslaagde vieringen, waarin de deelnemers een grote betrokkenheid toonden bij de weg die Jezus is gegaan: door de dood heen naar het Leven.

KORTE GESCHIEDENIS VAN DE KRUISWEG
Aan het begin van de kruiswegviering gaf br. Frans Wils een korte geschiedenis van de Kruisweg.

De kerststal van Franciscus van Assisi
Vorig jaar, 2023, werd alom herdacht dat Franciscus van Assisi 800 jaar geleden de kerststal tot leven bracht. Zo stond bv. de beroemde kerststal van de Sint Jan in Den Bosch helemaal in het teken van Franciscus en van het dorpje Greccio, waar in 1223 door Franciscus en de dorpsgenoten het kerstgebeuren werd uitgebeeld. Ook onze paus Franciscus besteedde veel aandacht aan “broeder Frans” en zijn kerstfeest, via de brief “Het wonderschone teken van de kerststal”.

Ontstaan van de kruisweg
Minder bekend is dat Franciscus ook aan de wieg stond van de kruisweg. Franciscus keek in zijn tijd op een nieuwe wijze naar Jezus en had oog en hart voor zijn menselijke kant, en met name ook voor de pijnen die Jezus in zijn leven doorstond. Broeder Frans leefde zodanig met Jezus mee dat hij in 1224, 800 jaar geleden, op de berg Alverna de wondertekenen van Jezus ook in zijn eigen lichaam kreeg. Hij was daarmee de eerste die de stigmata ontving. Dit gebeuren is waarschijnlijk verantwoordelijk geweest voor het ontstaan van de kruisweg, die vooral via de Franciscanen wereldwijd verspreid is.

Met Jezus naar Calvarië
Bij de kruisweg lopen wij mee met Jezus door Jeruzalem, op weg naar Calvarië, de heuvel waar hij ter dood werd gebracht. Deze weg wordt ook wel genoemd de Via Dolorosa. In deze dagen gaan wij als het ware mee met alle mensen in Palestina en Israël die lijden onder het geweld dat mensen elkaar aandoen.

Veertien staties
In de 18e eeuw werden de 14 staties van de kruisweg vastgesteld. Vanaf die tijd kende elke kerk een kruisweg. Daarnaast werden in de eeuwen daarna wereldwijd kruiswegparken aangelegd, zoals bv. in Cadier en Keer en in Roermond.
In onze tijden gaan steeds minder mensen naar de kerk, maar de aandacht voor het lijdensverhaal groeit. Zoals blijkt uit het succes van de “Passion” op tv, het massaal bezoeken van uitvoeringen van de Mattheus Passion en van de musical Jesus Christ Superstar.

De verrijzenis
In deze viering vandaag zijn de staties 13 (Jezus wordt van het kruis afgenomen) en 14 (Jezus wordt in het graf gelegd) samengevoegd.
En als laatste statie richten wij ons op de verrijzenis, het nieuwe leven dat onstuitbaar doorbreekt.

bottom of page