top of page

Br. Kees van de Wiel

Br. Kees van de Wiel

Kees zag het levenslicht op 23 september 1938 in Waalwijk. Hij legde zijn geloften af in de Congregatie van de Broeders F.I.C. op 15 augustus 1959 in Maastricht. Op 23 oktober 2021 nam de Heer van alle leven Kees tot zich, na zijn overlijden in het MUMC+ te Maastricht. 


Stille waters hebben diepe gronden. Kees, waarvan we afscheid nemen, was zo'n mens. Hij schepte nooit op over zijn inzet gedurende vijftig jaren in het hem zo dierbare Chili. In een groot gezelschap luisterde hij goed, maar begon nooit te vertellen over zijn werk als 'technische duizendpoot', die jongeren tot een goed vakmanschap opleidde, meer dan tienduizend prachtige foto's maakte, met eenvoudige vissers gedegen woningen bouwde, zorgde voor een ambulancewagen voor bewoners van een bergdorp en die gehandicapten aan een werkplaats hielp, zodat ze hun eigen boterham konden verdienen. Wanneer Kees hierover sprak was dat geen dikdoenerij. Het was dan een verhaal van concrete hulp aan medemensen in nood, gebruik makend van zijn interesse in de eigenlandse cultuur van Chili. Steeds vanuit zijn hart als 'broeder van mensen'. Een man die zonder opsmuk met hart en ziel leefde in het spoor van onze stichter Mgr. Louis Rutten. Zijn leven stond in het teken van trouw aan Degene, die aan zijn leven richting gaf en die hem nu heeft opgenomen in een plaats van liefde en geluk. Die deelt hij nu met de dierbare familieleden, waarvan hij tijdens zijn leven afscheid moest nemen, maar ook met zijn medebroeders die hem in woord en daad voorgingen. Kees leefde in hún spoor, soms met vallen maar altijd met opstaan. De eeuwige vrede zij hem van harte gegund. We blijven hem in onze herinnering in grote dankbaarheid meedragen.


Klik op de onderstaande links voor meer informatie:

Condoléance van generale overste

Condolence by superior general

Gracias a la vida, favoriet lied van Kees.

23 september 1938

*

23 oktober 2021

bottom of page