top of page

Meer informatie

Voorbereidingstijd
om te gedenken,
dat God
mens geworden is.

Een God-met-ons,
opdat we samen
van onze wereld
een veilig oord maken,
waar mensen
tot hun recht komen.

“Zozeer heeft God
de wereld lief,
dat Hij zijn enige Zoon
heeft gegeven,
opdat ieder die in hem gelooft
niet verloren gaat,
maar eeuwig leven heeft.”
(Joh. 3, 16)

Kees Gordijn

bottom of page